Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans A26575/1838/2021/1/65
Studiegids

Frans A

26575/1838/2021/1/65
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping 6
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Le Maire Heidi
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
houdt bij het formuleren van doelen, selecteren van leerinhouden, kiezen van werk- en groeperingsvormen rekening met de reële beginsituatie van de klasgroep
Leerbevordering - doelgericht werken
vertaalt de eindtermen/leerplandoelen naar concrete lesdoelen
verwoordt wat de eindtermen Frans voor het lager onderwijs inhouden en betekenen
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis Frans (leest, spreekt en luistert op A2-niveau)
beheerst de basiskennis Frans (schrijft op A2-niveau)
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
deelt een les Frans op in leerstappen
legt de opbouw van een inductieve les uit
legt het belang uit van het aanleren van Frans in een realistische en communicatieve context
ontwerpt een inductieve activiteit voor Frans
ontwerpt lesfasen die mogelijkheid bieden tot interactie, het actief ontdekken en verwerken van leerinhouden en waarbij gewerkt wordt aan strategisch leren

Leerinhoud

Vakdidactiek Frans waarbij een aantal leerinhouden Frans uit het basisonderwijs verworven en verwerkt worden. De basiskennis Frans (woordenschat en grammatica) wordt verondersteld gekend te zijn. We frissen een aantal inhouden op maar de rest is via zelfstudie op te frissen en/of te verwerven.

Actuele (beleidsmatige) tendensen betreffende vreemdetalenonderwijs in het basisonderwijs.


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Grammaire de base Frans voor de lagere schoolVerplicht€ 27,50
 • Auteur: Leen Van Craersbeek
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets50,00schriftelijk examen 90 min
Semester 2Vaardigheidstoets hands off30,00
Semester 2Kennistoets20,00mondeling examen (10 min./2stud.)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00mondeling examen (10min./2stud.)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk examen 90 min