Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans B26576/1838/2021/1/02
Studiegids

Frans B

26576/1838/2021/1/02
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
    Keuzepakket:
    • keuzepakket profiel A +B semester 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Le Maire Heidi
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student geeft een kort lesje Frans in het Frans waarbij gewerkt wordt volgens de principes van het functioneel, geïntegreerd lesgeven. Je kan je lesvoorbereiding duidelijk toelichten en dat mag in het Nederlands.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - taal ontwikkelen
illustreert de eigen deskundigheid op vlak van taalbeleid
verklaart en illustreert de begrippen talensensibilisering en vreemdetaleninitiatie
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
herkent en benoemt leerlijnen in methodes en handboeken
verdiept en verbreedt de eigen domeinspecifieke vakkennis en zet deze in bij het ontwerpen van een lessenreeks
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
ontwerpt een lessenreeks waarin de aangereikte vakdidactiek geïntegreerd aan bod komt
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
raadpleegt en beoordeelt kritisch methodes en leermiddelen

Leerinhoud

Vakdidactiek Frans waarbij de leerinhouden Frans uit het basisonderwijs verworven en verwerkt worden.

Actuele (beleidsmatige) tendensen betreffende vreemdetalenonderwijs in het basisonderwijs.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00Uitwerken van 3 didactische onderdelen en 2 keuze onderwerpen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00