Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wereldoriëntatie A26588/1838/2021/1/22
Studiegids

Wereldoriëntatie A

26588/1838/2021/1/22
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
legt uit hoe hij zijn klaspraktijk kan organiseren zodat wo-lessen plaats kunnen vinden afgestemd op de doelgroep (bv veiligheidsaspecten)
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
gaat kritisch om met de actualiteit, gebruik makend van een referentiekader
integreert actuele thema's in een les wo
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de leerinhouden van de verschillende wo-domeinen en past deze toe op casusmateriaal
maakt een keuze uit leerinhouden van verschillende domeinen en stemt deze af op de beginsituatie van de klasgroep en de te bereiken doelen
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
kiest een gepaste evaluatievorm voor lessen wo
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
ontwerpt een les wo volgens de aangereikte vakdidactiek

Leerinhoud

Kennistoets: schriftelijk examen (120 min.)
Vaarigheidstoets simulatie: lesvoorbereiding, opdracht wordt toegelicht tijdens de lessen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Wereldoriëntatie AVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Natuuronderwijs inzichtelijkVerplicht€ 36,00
  • Auteur: Kersbergen C. en Haarhuis A.
Handboek Plantyn BasisatlasVerplicht€ 28,10

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets60,00Digitaal examen 120'
Semester 2Vaardigheidstoets hands off40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Digitaal examen 120'