Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Krachtige leeromgeving25431/1838/2021/1/66
Studiegids

Krachtige leeromgeving

25431/1838/2021/1/66
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Krachtige leeromgeving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Studenten moeten geslaagd zijn voor onderwijzen A/didactisch werken A , onderwijzen B/didactisch werken B

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - talentgericht differentiƫren
geeft voorbeelden van differentiatiemogelijkheden enlicht deze toe
legt de principes van contractwerk uit en past deze toe op voorbeelden
legt de voor- en nadelen van verschillende differentiatiemodellen uit
legt in eigen woorden uit hoe actief leren een leeromgeving krachtiger kan maken
legt in eigen woorden uit wat differentiatie betekent, hoe hij dit kan inzetten in de klaspraktijk, wat gevolgen zijn van verschillende differentiatievormen en -modellen
legt in eigen woorden uit wat een krachtige leeromgeving kenmerkt
legt uit en geeft voorbeelden van hoe contrctwerk een leeromgeving krachtiger kan maken
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
formuleert in eigen woorden een gefundeerde visie op methodeonderwijs
geeft aan wat hij vanuit de verschillende onderwijsmethodes meeneemt naar de eigen klaspraktijk, licht dit toe en illustreert met voorbeelden

Leerinhoud

-We staan stil bij wat een krachtige leeromgeving en krachtig leren kenmerkt.

-De student leert om basislessen te verrijken tot een krachtige leeromgeving. Een belangrijke tool hiervoor is differentiatie omdat dit leerkansen biedt voor ieder kind in de klas.

- De student verdiept zich in het contractwerk als middel om een krachtige leeromgeving te creëren

- De student maakt kennis met het methodeonderwijs

Studiematerialen (lijst)

Cursus Krachtige LeeromgevingVerplicht
  • Auteur: Heidi Adriaensen
StudiewijzerVerplicht
Handboek Ieders leer-krachtAanbevolen
  • Auteur: Struyven, K; Coubergs, C; Gheyssens, E; Engels, N

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Duur: Semester
  • Opmerking: Je wordt zowel permanent (aan de hand van een opdracht) als door middel van een schriftelijk digitaal examen geĆ«valueerd.
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off35,00permanente evaluatie (contractwerkbundel)
Semester 1Vaardigheidstoets hands off15,00Schriftelijk digitaal examen - 90'
Semester 1Kennistoets50,00Schriftelijk digitaal examen - 90'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Schriftelijk digitaal examen - 90'
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off35,00Permanente evaluatie (contractwerkbundel)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off15,00Schriftelijk digitaal examen - 90'