Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
De grote sprong25426/1838/2021/1/90
Studiegids

De grote sprong

25426/1838/2021/1/90
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
  Keuzepakket:
  • keuzepakket profiel A semester 1
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als De grote sprong
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hapers Sven, Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
bepaalt de inrichting van de klas en de organisatie van het onderwijsaanbod zodat deze uitnodigt tot zelfstandigheid en participatie van de kinderen
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
selecteert op basis van een criterialijst stimulerende en gevarieerde tussendoortjes aangepast aan de klaspraktijk van de eerste graad
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
beschrijft de verticale samenhang in het onderwijsaanbod tussen de kleuter- en de lagere school en formuleert voorstellen om deze te optimaliseren
hanteert gepaste criteria bij het ontwerpen en selecteren van leer- en speelmaterialen voor jonge kinderen
toont aan hoe lessen voorbereidend en aanvankelijk rekenen, lezen en schrijven opgebouwd en begeleid moeten worden
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
beschrijft hoe de doorstroom naar het lager- en het secundair onderwijs optimaal verloopt
licht de structuur van het secundair onderwijs toe

Leerinhoud

Binnen dit opleidingsonderdeel behandelen we de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Zowel de specifieke didactiek van de derde kleuterklas als het eerste leerjaar worden op een praktijkgerichte manier verkend. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de overgang naar het secundair onderwijs.

Inhouden die in deze module aan bod komen:
- verticale samenhang tussen het onderwijsaanbod van de kleuterschool en de eerste graad lager onderwijs
- schoolrijpheid
- bevorderen van de samenwerking tussen de kleuter- en lagere school
- inrichting en organisatie van derde kleuterklas en eerste leerjaar
- hervorming secundair onderwijs & studiekeuzebegeleiding binnen L6
- bevorderen van zelfstandigheid in de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, o.a. d.m.v. contractwerk, stappenplannen, ...
- didactiek 3e kleuterklas & eerste graad: o.a. voorbereidend en aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen


Bijkomende informatie vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus De grote sprongVerplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht
Leerplannen GO! (http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijs)Verplicht
 • Auteur: www.gemeenschapsonderwijs.be
Leerplanzoeker van OVSG - http://schoolweb.ovsg.be/ovsgVerplicht
Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs - http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ontwikkelingsdoelen-en-eindtermen-voor-het-gewoon-basisonderwijs-informatie-voor-de-onderwijspraktijkVerplicht
 • Auteur: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00schriftelijk examen: 90 min.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00schriftelijk examen: 90 min.
AcademiejaarProjectopdracht50,00opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00schriftelijk examen: 90 min.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00schriftelijk examen: 90 min.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00opdracht

Toetsing (tekst)