Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Kind in ontwikkeling25434/1838/2021/1/71
Studiegids

Kind in ontwikkeling

25434/1838/2021/1/71
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Kind in ontwikkeling
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - taal ontwikkelen
beschrijft hoe het taalverwervingsproces en de spelontwikkeling verloopt van baby tot lagere schoolkind
verklaart d.m.v. aangereikt casusmateriaal kenmerken binnen de taalontwikkeling van kinderen en situeert deze kenmerken binnen de juiste ontwikkelingsfase
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
beschrijft op basis van de ontwikkelingspsychologie kenmerken en voorwaarden voor een positief en veilig leer- en leefklimaat
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
beschrijft hoe een baby, peuter, kleuter, lagere schoolkind en adolescent zich ontwikkelen binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden
kan de ontwikkelingsprocessen en -fasen van baby tot adolescent duiden d.m.v. casusmateriaal
kiest geschikte speel- en leermiddelen in functie van de interesse en mogelijkheden van de kinderen, gebaseerd op ontwikkelingspsychologische kenmerken
legt de theoretische concepten van Piaget en Vygotsky in eigen woorden uit en linkt deze aan de klaspraktijk

Leerinhoud

We bestuderen de ontwikkeling van het kind van 0 tot 15 jaar, met bijzondere aandacht voor de peuter, kleuter en het lagere schoolkind binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden, waaronder de lichamelijke, motorische, cognitieve, sociaal-emotionele, morele en taalontwikkeling. We leggen verbanden met de klaspraktijk, zodat je stelselmatig inzicht verwerft in hoe je je eigen pedagogische en didactische aanpak kan afstemmen op de verschillende leeftijdsgroepen binnen de basisschool.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Kind in ontwikkelingVerplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
Handboek Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent..Verplicht€ 27,99
  • Auteur: K. Struyven

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off60,00Digitaal examen (90')
Semester 2Vaardigheidstoets hands off40,00Permanente evaluatie workshop casussen(90')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Digitaal examen (90')