Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Zorg voor diversiteit A26598/1838/2021/1/71
Studiegids

Zorg voor diversiteit A

26598/1838/2021/1/71
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Zorg voor diversiteit A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hapers Sven, Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
analyseert kritisch en beoordeelt de communicatie tussen ouders en school vanuit een aangereikt referentiekader
heeft notie van de verschillende betrokken partijden die een rol spelen om de ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen
kan de 5 pijlers van nieuwe autoriteit toepassen op een casus
Interactie - diversiteit hanteren
kan kenmerken van de grootstedelijke context en beleidsmaatregelen inzake gelijke onderwijskansen en zorg opsommen en toelichten
kan kenmerken van de grootstedelijke context en beleidsmaatregelen inzake gelijke onderwijskansen en zorg opsommen en toelichten
Interactie - inspirerend coachen
licht verschillende kindvolgsystemen toe met oog op beoordeling en begeleiding van leerlingen in hun leerproces enerzeijds, en het op systematische wijze verzamelen van gegevens anderzijds
via een rollenspel leren vragen stellen om met leerlingen in interactie te gaan
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
legt de werking en functie van een leerlingendossier uit
denk en handelt vanuit een growth mindset
Kan de principes van nieuwe autoriteit toelichten en toepassen op een concrete wijze
kan de principes van nieuwe autoriteit toelichten en toepassen op een concrete wijze met als doel welbevinden en betrokkenheid te vergroten
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
bepaalt de betekenis en plaats van verschillende kindvolgsystemen binnen het leerproces
licht de verschillende uitgangspunten van handelingsgericht werken toe
past de uitgangspunten van handelingsgericht werken toe op casusmateriaal
pas de uitgangspunten van handelingsgericht werken toe op casusmateriaal met accent op talentgerichte ontwikkeling

Leerinhoud

Visie op diversiteit
inclusie
Nieuwe autoriteit en  4 lademodel
Handelingsgericht werken
Communiceren met ouders
Contextbegeleiding

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off100,00Casus bespreken aan de hand van de zevensprong
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Casus bespreken aan de hand van de zevensprong