Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Praktijkonderzoek A27935/1838/2021/1/36
Studiegids

Praktijkonderzoek A

27935/1838/2021/1/36
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Praktijkonderzoek A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aerts Annelies
Andere co-titularis(sen): Caluwaerts Dirk, Faes Eva, Hapers Sven, Janssen Roel, Le Maire Heidi, Luyckx Kato, Vansteelandt Iris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - taal ontwikkelen
hanteert zowel mondeling als schriftelijk een adequaat taalregister, en de beroepsgerelateerde terminologie, in het kader van zijn professionele ontwikkeling
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
formuleert een heldere onderzoeksvraag
interpreteert onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek en kan de draagwijdte er van inschatten
selecteert (met ondersteuning) relevante bronnen om tot een onderzoeksvraag te komen

Leerinhoud

Leerkrachten moeten in staat zijn om vanuit onderzoek in onderwijs vernieuwing binnen te trekken in de klas. Daarnaast is het belangrijk dat leerkrachten hun functioneren in vraag kunnen stellen en bijsturen.

Daarom dat we in praktijkonderzoek A de onderzoeksvaardigheden centraal stellen.

-Je verkent de onderzoekscyclus.
-Je maakt kennis met verschillende onderzoeksmethodes met een focus op praktijkonderzoek.
-Je formuleert een onderzoeksvraag en leert kritisch kijken naar onderwijsgerelateerd (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeken doe je niet alleen, daarom werken we ook in dit opleidingsonderdeel in kleine groepen samen rond een thema.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00