Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Praktijkonderzoek B27936/1838/2021/1/70
Studiegids

Praktijkonderzoek B

27936/1838/2021/1/70
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Praktijkonderzoek B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vercauteren Lieven
Andere co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, Caluwaerts Dirk, Janssen Roel, Le Maire Heidi, Van Mol Marijn, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester) of 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Praktijkonderzoek A.

Begincompetenties (tekst)

geslaagd voor praktijkonderzoek A

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
werkt doelgericht en oplossingsgericht samen in het schoolteam
legt gericht contacten (intern en extern) om het leer- en ontwikkelingsrendement bij leerlingen te stimuleren
neemt een professionele houding aan tijdens (inf)formele teammomenten
Interactie - taal ontwikkelen
rapporteert helder en nauwkeurig (over zijn handelen)
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
reflecteert samen met collega's
neemt tijdens teammomenten een genuanceerd standpunt in
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
formuleert een heldere onderzoeksvraag
selecteert (met ondersteuning) een onderzoeksmethode om zijn onderzoeksvraag te beantwoorden
formuleert een gefundeerd antwoord op zijn onderzoeksvraag
implementeert, in overleg met anderen, conclusies van onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek in zijn onderwijspraktijk
zet onderzoeksmethode adequaat in

Leerinhoud

Je ontwerpt in groep en voert zelfstandig praktijkgericht onderzoek uit. Je rapporteert hierover zowel schriftelijk als mondeling.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen138,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00