Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Didactisch werken A26728/1838/2021/1/29
Studiegids

Didactisch werken A

26728/1838/2021/1/29
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 3
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hapers Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester) of 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel wordt niet ingericht door AP. Het opleidingsonderdeel kan gevolgd worden op één van de betrokken CVO's: CVO HBO5 Antwerpen, CVO Provincie Antwerpen, CVO Crescendo, CVO Horito. Raadpleeg voor dit opleidingsonderdeel dan ook de ECTS-fiche van het CVO waar je de opleiding volgt.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Je krijgt les a.d.h. een cursus die je zelf online kan raadplegen die je meer info geeft over de verschillende onderdelen. Naargelang de lessen gaan we meer in groep werken om een les uit te werken waarmee je aan de slag zou kunnen gaan.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - taal ontwikkelen
instrueert helder, eenduidig en doelgericht, afgestemd op de doelgroep
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
bepaalt de algemene en specifieke beginsituatie
gaat om met een dynamische beginsituatie
Leerbevordering - doelgericht werken
analyseert kritisch de eindtermen/ontwikkelingsdoelen
analyseert kritisch de structuur van leerplannen
selecteert doelen afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
evalueert breed en groeigericht
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhoud en de te bereiken doelen
past didactische principes adequaat toe
selecteert geschikte groeperingsvormen
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in

Leerinhoud

In didtactisch werken A gaan we in op hoe je een les moet voorbereiden en deze moet plannen.

- Kennismaken met de leefgebieden en deelgebieden.

- Doelen stellen en concretiseren

- Opbouw van een les.

- Verschillende werkvormen binnen een les gebruiken.

- Een les evalueren - incl. zelfevaluatie.

Studiematerialen (lijst)

Puzzelen aan een uitdagende leeromgevingVerplicht€ 52,00
  • Auteur: Audrey Deleu, Delphine Wante, Dieter Carré, Sofie Dossche

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen 120 min
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen 120 min