Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
De muze A26731/1838/2021/1/34
Studiegids

De muze A

26731/1838/2021/1/34
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als De muze AA
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rosseel Tom
Andere co-titularis(sen): Caluwaerts Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis van de muzische domeinen (muziek, beeld, drama, dans, media) en past deze toe in opdrachten op eigen niveau
bevordert en wendt de eigen muzische deskundigheid aan om tot vormgeving te komen
improviseert en speelt eenvoudige dialogen
kan softwarekennis en -vaardigheden m.b.t. powerpoint, audacity en windows movie maker gebruiken in de praktijk
ontcijfert danseigen taal
zingt eenvoudige liederen muzikaal verantwoord
Zelfontwikkeling - creatief denken
past technieken van creatief denken toe in opdrachten op eigen niveau
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
bevordert en wendt de eigen muzische deskundigheid aan om tot vormgeving te komen
experimenteert met de bouwstenen, technieken en hulpmiddelen van de verschillende muzische domeinen

Leerinhoud

In dit onderdeel wordt gewerkt aan inhouden en vaardigheden op vlak van dans, drama, muziek, beeld en media en staan we al even stil bij de opbouw van een muzische activiteit.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Zeppelin, didactiek van muzische vormingVerplicht€ 45,00
  • Auteur: Koen Crul

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie25,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.Voor het domein muziek is er een mondeling examen voorzien van 15 minuten.
Semester 1Portfolio75,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio75,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie25,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Voor het domein muziek is er een mondeling examen voorzien van 15 minuten.