Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
De muze B26732/1838/2021/1/68
Studiegids

De muze B

26732/1838/2021/1/68
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rosseel Tom
Andere co-titularis(sen): Caluwaerts Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

leerdoelen de muze A

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - talentgericht differentiëren
duidt een actuele gebeurtenis en gebruikt deze als aanleiding voor een muzische activiteit
ontwerpt activiteiten die kinderen aanzetten tot creatief denken
stelt een lesvoorbereiding voor een muzische activiteit op, rekening houdend met de muzische ontwikkeling van het kind
werkt een muzikale activiteit uit naar aanleiding van een actuele gebeurtenis
Zelfontwikkeling - creatief denken
gebruikt de inzichten i.v.m. creatief denken bij het uitwerken van een muzische activiteit
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
reflecteert over eigen en andermans handelen na een muzische activiteit en stuurt bij
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
bevordert de eigen deskundigheid op vlak van de verschillende muzische domeinen door creatief gebruik te maken van literatuur en inspiratie van anderen

Leerinhoud

Concept bepalen van een muzische activiteit.
Bedenken en formuleren van muzische opdrachten.
Opbouwen van een muzische activiteit.
Geïntegreerd muzisch werken.
Toepassen van creatieve vaardigheden.
Opdrachten formuleren zodat ze de creativiteit stimuleren.
Een beschouwend gesprek voeren bij een kunstwerk in diverse domeinen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Zeppelin, didactiek voor MVVerplicht€ 45,00
  • Auteur: Crul K. (2013)
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie100,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.