Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
De muze C26733/1838/2021/1/05
Studiegids

De muze C

26733/1838/2021/1/05
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rosseel Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

leerdoelen de muze B

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - doelgericht werken
Werkt muzisch proces- en productgericht
Wendt muzische vaardigheden aan in een muzisch product
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
Creëert een muzisch klimaat
Werkt breed muzisch
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
Ontwikkelt creatieve vaardigheden en toont zich creatief competent

Leerinhoud

Muzisch projectmatig werken met focus op het muzisch proces en product, waarbij muzische en creatieve vaardigheden geïntegreerd worden.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Zeppelin, didactiek voor MVAanbevolen€ 45,00
  • Auteur: Crul K. (2013)
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.