Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Leerkracht in ontwikkeling A26664/1838/2021/1/84
Studiegids

Leerkracht in ontwikkeling A

26664/1838/2021/1/84
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Leerkracht in ontwikkeling A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Le Maire Heidi
Andere co-titularis(sen): Hapers Sven, Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De studiewijzer brengt het opleidingsonderdeel verder in kaart en biedt houvast om het studiemateriaal te verwerken en de beoogde leerdoelen te verwerven. De studiewijzer is te raadplegen op de elektronische leeromgeving Blackboard.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
kiest groeipunten die hem verder brengen in zijn professionele ontwikkeling
plaatst zichzelf binnen het profiel van een beginnende leraar, rekening houdend met sterktes en leerpunten
schrijft een reflectie met behulp van een sjabloon vertrekkend vanuit een gekozen groeipunt
kan een gestructureerde en persoonlijke presentatie brengen over het eigen (start)profiel
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
gaat gericht op zoek naar leerkansen die zijn professionele ontwikkeling bevorderen
kan op basis van geraadpleegde bronnen een eerste mening vormen over brede onderwijsthema's
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
formuleert concrete groeipunten en koppelt hieraan concrete acties om het eigen functioneren bij te sturen
levert een gestructureerd groeiportfolio in

Leerinhoud

Je verwerft inzicht in het beroep van leerkracht, je eigen leerkrachtstijl en de basiscompetenties die je aan het einde van de opleiding dient te verwerven. Met behulp van deze informatie start je een portfolio op waarin je je eerste persoonlijke groeipunten formuleert die je op korte of lange termijn wenst te verwerven. Het portfolio fungeert dan ook als een instrument om je persoonlijk leerproces te documenteren. Daarnaast leren we je reflecteren over je functioneren als leerkracht.

Verdere info vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Brochure: Hoe worden leraren daartoe gevormd? Een nieuw profiel voor de leraar kleuteronderwijs en lager onderwijsVerplicht
  • Auteur: Antonia Aelterman, Hilde Meysman, Firmin Troch, Odette Vanlaer, AndrĂ© Verkens
Digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00reflectie/supervisie
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio50,00reflectie/supervisie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00presentatie