Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Leerkracht in ontwikkeling B26669/1838/2021/1/60
Studiegids

Leerkracht in ontwikkeling B

26669/1838/2021/1/60
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Leerkracht in ontwikkeling B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Faes Eva
Andere co-titularis(sen): Froyen Brenda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het schriftelijk examen bestaat uit vaardigheidstoetsen (permanent) waar kennis impliciet getoetst wordt (50%). 

Het mondeling examen bestaat uit een vaardigheidstoets (50%). De studenten leggen examen af in groepjes van 3 à 4 personen. Het examen duurt 20 min.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
verwoordt wat in een professionele context al dan niet gezegd kan worden
Interactie - diversiteit hanteren
schrijft een korte, heldere tekst voor ouders, aangepast aan de klas- en schoolcontext
Interactie - taal ontwikkelen
hanteert een correcte uitspraak zoals aangegeven in het handboek "klink klaar"
schrijft een heldere tekst, gebruik makend van de correcte spelling en Nederlandse grammatica
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
geeft met schriftelijke ondersteuning een korte, heldere uiteenzetting over het persoonlijk toepassen van de dertien taaldoelen

Leerinhoud

Er wordt gewerkt aan de eigen mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. De academische taalvaardigheid, nodig voor het schrijven van leertaken en andere papers, wordt opgefrist.

Studiematerialen (lijst)

Katern-pakketVerplicht€ 3,00
  • Auteur: Jelle De Keersmaecker
StudiewijzerVerplicht
Handboek Klink klaar. Uitspraak- en intonatiegids voor het NederlandsAanbevolen€ 24,95
  • Auteur: Timmermans B

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00
Semester 2Vaardigheidstoets hands on50,00mondeling examen 20 minuten per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00mondeling examen 20 minuten per student