Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Global education26682/1838/2021/1/17
Studiegids

Global education

26682/1838/2021/1/17
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 250,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

 

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - diversiteit hanteren
Legt uit wat globalisering en (wereld)burgerschap inhouden
Interactie - interculturele betrokkenheid tonen
verwoordt hoe een andere socio-economische en culturele omgeving het onderwijs beïnvloedt en toetst dit aan de eigen onderwijsomgeving
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
dialogeert over onderwijs en kan op basis hiervan gelijkenissen en verschillen t.o.v. de eigen onderwijsomgeving inventariseren
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
formuleert een onderwijskundige onderzoeksvraag in functie van de bezochte locatie
kan de thema's van wereldburgerschapseducatie in de eigen klaspraktijk toepassen
formuleert een antwoord op de gestelde onderzoeksvraag, gebruik makend van literatuuronderzoek en onderzoek op locatie

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel behandelen we de volgende thema's:
- globalisering
- mondiale vorming
- wereldburgerschapseducatie

We helpen je bij het verwerven van een eigen eerlijk en evenwichtig standpunt in verband met mondiale aspecten. In dit opleidingsonderdeel krijg je de kans los te komen van eenzijdige en misleidende stereotypen. We laten je kennismaken met verschillende partnerorganisaties die je ondersteuning bieden in het vertalen van bovenstaande thema's naar de klascontext, waaronder Docatlas, Kleur bekennen, ...

Daarnaast maak je in het kader van dit opleidingsonderdeel samen met de hogeschool of op eigen initiatief een buitenlandse uitstap.

Bijkomende informatie vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Practicum en/of oefeningen39,00 uren
  • Omschrijving: In het kader van dit opleidingsonderdeel maak je samen met de hogeschool of op eigen initiatief een buitenlandse uitstap. De geraamde kostprijs van deze uitstap bedraagt +-250 euro.
  • Opmerking: De kostprijs van deze onderwijsactiviteit is afhankelijk van meerdere factoren en kan dus afwijken van de opgegeven kostprijs.
Werktijd buiten de contacturen24,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00schriftelijk examen: 60 min.
AcademiejaarProjectopdracht70,00werkstuk
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off10,00schriftelijk examen: 60 min.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00schriftelijk examen: 60 min.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off10,00schriftelijk examen: 60 min.
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00werkstuk