Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
De muze AA28308/1838/2021/1/11
Studiegids

De muze AA

28308/1838/2021/1/11
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als De muze A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Caluwaerts Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - doelgericht werken
kiest doelstellingen vanuit eindtermen en een geselecteerd leerplan en formuleert deze operationeel
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis betreffende de muzische domeinen (muziek, beeld, dans, mediadrama) en past deze toe in opdrachten op eigen niveau
bevordert en wendt de eigen muzische deskundigheid aan om tot vormgeving te komen
improviseert en speelt eenvoudige dialogen
kan softwarekennis en -vaardigheden m.b.t. powerpoint, audacity en windows movie maker gebruiken in de praktijk
ontcijfert danseigen taal
zingt eenvoudige liederen muzikaal verantwoord
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
kiest geschikte leermiddelen in functie van de doelgroep
stelt een lesvoorbereiding op voor een muzische activiteit rekening houdend met de bouwstenen, technieken en hulpmiddelen
Zelfontwikkeling - creatief denken
gebruikt de inzichten i.v.m. creatief denken bij het uitwerken van een muzische activiteit
past technieken van creatief denken toe in opdrachten op eigen niveau
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
bevordert en wendt de eigen muzische deskundigheid aan om tot vormgeving te komen
experimenteert met de bouwstenen, technieken en hulpmiddelen van de verschillende muzische domeinen
selecteert een muzische activiteit uit een betrouwbare handleiding muzische vorming aan de hand van vooraf bepaalde criteria

Leerinhoud

Verwerven kennis van bouwstenen en van verschillende technieken en werkvormen per muzisch domein.
Concept bepalen van een muzische activiteit.
Bedenken en formuleren van muzische opdrachten.
Toepassen van creatieve vaardigheden.
Opdrachten formuleren zodat ze de creativiteit stimuleren.
Bedenken en formuleren van muzische eindopdrachten.
Opbouwen van een muzische activiteit.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Zeppelin, didactiek voor MVVerplicht€ 45,00
  • Auteur: Crul K. (2013)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie50,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Semester 1Portfolio50,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Tweede examenperiodePortfolio50,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.