Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Prof-i-leren 223841/1839/2021/1/28
Studiegids

Prof-i-leren 2

23841/1839/2021/1/28
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Correwyn Annemieke
Andere co-titularis(sen): Schoenmakers Jan, Van Elsacker Annick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt een functionele rol op tijdens een groepsgesprek
Interactie: diversiteit hanteren
benadert diversiteit positief
Interactie: taal ontwikkelen
formuleert heldere vragen en geeft heldere instructies TD 3
gebruikt functionele lichaamstaal
gebruikt stem adequaat
spreekt standaardtaal in formele situaties
Zelfontwikkeling: creatief denken
doet aan cultuurparticipatie
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan de referenties van bronnen (APA-norm) in een literatuurstudie correct weergeven
kan in een casus de onderzoeksaanleiding, het onderzoeksdoel en de onderzoeks(deel)vragen formuleren en een onderzoeksopzet i.f.v. de onderzoeksvraag uitwerken.

Leerinhoud

De leerlijn Prof-i-leren richt zich vooral op de competentiedomeinen Zelfontwikkeling (o.a. Reflecteren, Creatief denken en zijn, Onderzoekend handelen) en Interactie (o.a. Omgaan met diversiteit, Taal ondersteunen, Authentiek communiceren). Ze omvat de thema’s onderzoek, taal en (wereld)burgerschap. Deze thema's worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. Bij de opdrachten wordt gestreefd naar maximale integratie van de thema’s.

Dit semester ligt de klemtoon op de thema's TAAL (mondelinge taalvaardigheid) en ONDERZOEK.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Praktijkonderzoek in de schoolVerplicht€ 32,50
  • Auteur: Donk, C. van der & Lanen, B.
Handboek Klink klaar. Uitspraak- en intonatiegids voor het NederlandsAanbevolen€ 24,95
  • Auteur: Timmermans B

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen62,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie35,00deelexamen taal mondeling examen 15'
Semester 2Vaardigheidstoets hands on15,00Deelexamen taal: permanente evaluatie
Semester 2Kennistoets50,00deelexamen onderzoek digitaal schriftelijk examen (60')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie35,00deelexamen taal mondeling examen 15'
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00Deelexamen taal: permanente evaluatie
Tweede examenperiodeKennistoets50,00deelexamen onderzoek digitaal schriftelijk examen (60')

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor een deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.