Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Nederlands 2 jeugdliteratuur23919/1839/2021/1/61
Studiegids

Nederlands 2 jeugdliteratuur

23919/1839/2021/1/61
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Nederlands
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Nederlands
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Elsacker Annick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
communiceert schriftelijk vlot en correct schriftelijk  
leest expressief voor 
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
diept vormen van boekpromotie, leeservaring en creatieve verwerking uit en verklaart ze
legt kenmerken van verhaalsoorten en jeugdliteratuur uit
selecteert jeugdliteratuur
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
stelt een jeugdboek creatief en enthousiast voor
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
analyseert literaire kenmerken
beschrijft jeugdliteratuur van een historische periode en plaatst ze in een context  

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel bestudeer je verschillende genres en aspecten van jeugdliteratuur.

Je ervaart verschillende vormen van leesbevordering. 

Studiematerialen (lijst)

Cursus Nederlands 2Verplicht€ 4,00
StudiewijzerVerplicht
Handboek Leesbeesten en boekenfeestenVerplicht€ 29,95
 • Auteur: Van Coillie Jan
Uitgelezen jeugdliteratuurAanbevolen€ 24,99
 • Auteur: V. Joosen, K. Vloeberghs

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets65,00mondeling examen: 20'De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere
deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor
dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere
deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan
wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de
student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De
deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op
20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00mondeling
Semester 2Portfolio25,00schriftelijk werkstuk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00mondeling
Tweede examenperiodeKennistoets65,00mondeling examen: 20' + indienen taak
Tweede examenperiodePortfolio25,00schriftelijk werkstuk

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere
deelexamens met name een kennistoets, een vaardigheidstoets hands on permanent en een portfolio. Als de student in de eerste examenperiode voor
dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere
deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan
wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de
student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De
deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op
20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.