Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
NCZ 2 inter-levensbeschouwelijke dialoog en boekgodsdiensten23922/1839/2021/1/66
Studiegids

NCZ 2 inter-levensbeschouwelijke dialoog en boekgodsdiensten

23922/1839/2021/1/66
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als NCZ 2 inter-levensbeschouwelijke dialoog en boekgodsdiensten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De actuele maatschappelijke relevantie van de heilige schriften van de drie boekgodsdiensten kunnen aantonen
filosofische en wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van godsdienst kunnen weergeven
De verschillende boekgodsdiensten kunnen typeren
moeilijkheden en mogelijkheden van interlevensbeschouwelijke dialoog kunnen weergeven
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
een interlevensbeschouwelijke dialoog kunnen opzetten, uitvoeren en evalueren
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
de eigen opvatting over godsdienst en religie kunnen duiden binnen het vrijzinnig humanisme
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Opvattingen m.b.t. het bestaan van god en het godsdienstig wereldbeeld kritisch kunnen analyseren

Leerinhoud

De cursus behandelt de moeilijkheden en mogelijkheden van interlevensbeschouwelijke dialoog en geeft daartoe ook inzicht in de verschillende theorieën van religie. Doorheen de lessen en aan de hand van een boekenforum wordt de student aangezet de eigen opvatting van religie en godsdienst te verfijnen en te vergelijken met andere of gelijkaardige opvattingen binnen het vrijzinnig humanisme. De boekgodsdiensten worden behandeld en vergeleken in functie van praktijkoefeningen interlevensbeschouwelijke dialoog. De cursus biedt de nodige achtergrond voor het ontwikkelen van lessen in het themaveld Een waaier van levensbeschouwingen van het leerplan NCZ.

Studiematerialen (lijst)

Cursus NCZ 2 Inter-levensbeschouwelijke dialoog en boekgodsdienstenVerplicht€ 6,45
 • Auteur: J. Van Vaek
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

aanbevolen studiemateriaal

1. Bijbel, de Nieuwe Bijbelvertaling: Heerenveen, uitg. Jongbloed, 2012 (ISBN 978 90 8912 054 0)(+/- 20€)

2. Leemhuis, Fred: "Koran, Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst." , Antwerpen, uitg. Unieboek – Het Spectrum, 1989 (ISBN 978 90 0032 128 5) (40€)

Met het aanbevolen studiemateriaal kan de student zich facultatief verder verdiepen. Zij ontwikkelen de zin voor het raadplegen van primaire bronnen. Dit studiemateriaal kadert in de interlevensbeschouwelijke dialoog en de professionalisering van een leerkracht levensbeschouwelijke vakken en dragen bij tot levenslang leren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen5,00 uren
 • Omschrijving: Per twee of drie studenten wordt een boek, dat bijdraagt aan de mogelijkheden van de inter-levensbeschouwelijke dialoog, gepresenteerd en in de klas bediscussieerd met medestudenten.
Vormen van groepsleren8,00 uren
 • Omschrijving: Kleine groepjes stellen elk een religie voor, interviewen een vertegenwoordiger en voeren een inter-levensbeschouwelijke dialoog met zowel de vertegenwoordiger als de medestudenten in de klas.
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Inclusief voorbereiding van zowel practicum als vorm groepsleren.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets80,00Mondeling examen met open vragen, gesloten boek.
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)10,00Groepsopdracht interlevensbeschouwelijke dialoog. Afwezigheid tijdens het deelexamen, op het moment dat deze opdracht moet worden gepresenteerd moeten worden gewettigd in overeenstemming met artikel 14.5 en artikel 14.6 van het OER. Ongewettigde afwezigheid en/of niet indienen van deze taken kan leiden tot 0/10 voor dit deelcijfer. Dit deelcijfer kan niet worden overgedragen naar de tweede examenkans.
Semester 2Vaardigheidstoets hands off10,00Opdracht boekenforum in duo. Laattijdige indiening van deze opdracht door afwezigheid moet worden gewettigd in overeenstemming met artikel 14.5 en artikel 14.6 van het OER. Ongewettigde afwezigheid en/of niet indienen van deze opdracht kan leiden tot 0/10 voor dit deelcijfer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Mondeling examen met open vragen, gesloten boek. Voor meer gedetailleerde informatie over dit examen wordt verwezen naar de studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00Enkel in het geval de practica van de eerste examenkans onvoldoende waren. In het andere geval bedraagt de kennistoets 100%.