Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
BR 1 organisatie van de sport23849/1839/2021/1/09
Studiegids

BR 1 organisatie van de sport

23849/1839/2021/1/09
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Puymbroeck Linda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de historiek van het Vlaamse sportbeleid weergeven
kan de verschillende organisatievormen binnen de sport toepassen
kent de belangrijkste instanties van het vlaamse sportbeleid en kan hun werking weergeven
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan de verschillende organisatievormen binnen de sport uitleggen

Leerinhoud

Binnen het OLOD 'Organisatie van de sport' worden de verschillende organisatievormen in de competitie- en recreatiesport bekeken.  Aan de hand van oefeningen tracht de student deze organisatievormen toe te passen in praktijk gerichte situaties.  

Verder wordt de geschiedenis van het Vlaamse Sportbeleid overlopen en worden de belangrijkste instanties van het Vlaamse, nationale en internationale sportlandschap besproken.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Syllabus digitaalVerplicht
  • Auteur: Linda Van Puymbroeck
De organisatie van de sport in VlaanderenVerplicht€ 22,95
  • Auteur: Veerle De Bosscher, Paul De Knop

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges11,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets75,00schriftelijk _ 120'
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)25,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk _ 120'