Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
BR 2 bijzondere doelgroepen23851/1839/2021/1/77
Studiegids

BR 2 bijzondere doelgroepen

23851/1839/2021/1/77
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Plaetinck Silke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

leerbevordering: de beginsituatie bepalen
observeren van deze specifieke kenmerken bij de verschillende doelgroepen
benoemen van specifieke kenmerken bij de verschillende doelgroepen (kleuters, senioren, andersvaliden)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteren van aangepaste leerinhouden volgens doelgroep
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
selecteren van aangepaste werkvormen volgens doelgroep

Leerinhoud

Na het verwerken van de theorie en de observatieopdracht heb je inzicht in de methodiek en didactiek van de verschillende doelgroepen: kleuters, senioren en andersvaliden.

KLEUTERS
• Motorische en psychomotorische ontwikkeling
• Specifieke didactiek en methodiek en kennis over de verschillende organisatievormen

SENIOREN
• Motorische kenmerken bij het ouder worden en de invloed van sportbeoefening op deze kenmerken
• Specifieke didactiek en methodiek bij bewegingsactiviteiten
• specifiek beweegadvies bij chronische ouderdomsziekten

ANDERSVALIDEN
• Kennis over het begrip ‘handicap’, de indeling en kenmerken
• Specifieke didactiek en methodiek
• Kennis over de verschillende sporten voor andersvaliden

Studiematerialen (lijst)

Cursus BR 2 bijzondere doelgroepenVerplicht€ 3,55
  • Auteur: S. Plaetinck
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werkplekleren en/of stage4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets75,00schriftelijk 120'
Semester 2Portfolio25,00werkstuk met reflectie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio25,00werkstuk met reflectie
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk 120'

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n. een schriftelijk examen en een taak. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”