Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
BR 2 sport en beweging : omnisport23850/1839/2021/1/43
Studiegids

BR 2 sport en beweging : omnisport

23850/1839/2021/1/43
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Clerckx Joeri, Sychold Nina, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
kan een sportieve activiteit op een sportdag begeleiden
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de geselecteerde oefenstof toepassen i.f.v een sportdag
beoefent op een veilige manier de aangeboden omnisporten
legt de belangrijkste regels van de aangeboden omnisporten uit
legt de belangrijkste speltechnieken van de aangeboden omnisporten uit
licht de methodische opbouw van de aangeleerde technieken toe
past de belangrijkste spelregels van aangeboden omnisporten toe in spelsituaties
past de belangrijkste technieken van de aangeboden omnisporten toe in spelsituaties
voert de belangrijkste speltechnieken van de aangeboden omnisporten op een vlotte manier uit
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan de juiste didactische werkvorm toepassen op een sportdag

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)