Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
BR 1 gezondheidsleer23848/1839/2021/1/72
Studiegids

BR 1 gezondheidsleer

23848/1839/2021/1/72
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Decru Bart, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk 1 OF eerder ingeschreven voor Begeleide beroepspraktijk 1 EN simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 LO.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Kan de verschillende functies van voeding omschrijven in relatie tot gezond bewegen
Kan van frequent voorkomende aandoeningen die interfereren met sport de basiskennis weergeven Kan de positieve en negatieve effecten van fysieke activiteit op de gezondheid aangeven
Kane en gezonde levenswijze met fysieke activiteit/fitheid beschrijven
Kan de risicofactoren die voorkomen bij sportieve activiteit omschrijven en preventieve maatregelen formuleren om blessures te voorkomen
kan de positieve en negatieve effecten van fysieke activiteit op de gezondheid aangeven

Leerinhoud

- Screeningsmethoden voor fysieke activiteit
- Functies van voeding in relatie tot gezond bewegen
- Gezonde levenswijze met fysieke activiteit
- Frequent voorkomende aandoeningen die interfereren met sport
- Positieve en negatieve effecten van fysieke activiteit op de gezondheid
- Risicofactoren die voorkomen bij sportieve activiteit
- Preventieve maatregelen om blessures te voorkomen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus BR 1: Gezondheidsleer (2019), B. Decru, T. Weemaes.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00schriftelijk deel 1 en 2 samen (120')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk deel 1 en 2 samen (120')