Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Begeleide beroepspraktijk 123840/1839/2021/1/91
Studiegids

Begeleide beroepspraktijk 1

23840/1839/2021/1/91
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Witte Nele
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Bisschops Patrick, Clerckx Joeri, Colman Vicky, Decru Bart, Duchatelet Lisa, El Meziani Mourad, Geens Leen, Laurent Marleen, Rymen Tine, Van Puymbroeck Linda, Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
Observeert diversiteit
Interactie: taal ontwikkelen
Hanteert standaardnederlands
Gebruikt gepaste lichaamstaal bij het spreken voor een groep
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Achterhaalt algemene en specifieke beginsituatievariabelen m.b.v. een observatie-instrument
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Herkent de elementen van het didactisch model bij een geobserveerde les
Gebruikt het didactisch model als uitgangspunt voor het ontwerpen en opbousen van een korte lesactiviteit
Ontwerpt en geeft een korte lesactiviteit in functie van een vooropgesteld doel
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Beschouwt het werkveld kritisch op basis van observaties
Benoemt eigen kwaliteiten en groeikansen aan de hand van het competentiemodel
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Toont zich leergierig (grondhouding GOESTING)
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak (grondhouding ENGAGEMENT)

Leerinhoud

Kennismaking met het onderwijswerkveld en het lerarenberoep

Verwerven van algemene leraarsvaardigheden: doelgericht observeren, theoretische concepten uit de algemene didactiek verbinden met de praktijk (inclusief de lesvorbereiding), oefenen van basiswerkvormen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgeving : cursus Begeleide beroepspraktijk 1Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werkplekleren en/of stage8,00 uren
  • Opmerking: Verplichte aanwezigheid.Vervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening.
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00Afwezigheid werkplekleren: zie 'Stagereglement Departement Onderwijs & Training'.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00