Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
BR 3 sport en beweging fitnesssport25022/1839/2021/1/24
Studiegids

BR 3 sport en beweging fitnesssport

25022/1839/2021/1/24
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Weemaes Thomas
Andere co-titularis(sen): Decru Bart, Sychold Nina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan de relatie fitheid en gezondheid duiden en zorgen voor een veilige trainingsomgeving
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de vaardigheden van enkele fitness sporten (spinning, step, aquagym, ...) uitvoeren en verwoorden
kan de werking en het gebruik van de hartslagmeter toelichten
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan aangepaste werkvormen en inhouden hanteren i.f.v de vooropgestelde doelen en diverse beginsituatie
vertaalt fitnessgerelateerde oefenstof naar verschillende situaties en omgevingen

Leerinhoud

De cursus BR3 Sport & Beweging: fitness-sport is onderverdeeld in een aantal bewegingsactiviteiten gerelateerd aan fitness.

- bewegingsactiviteiten in functie van cardiotraining met en zonder materiaal
- bewegingsactiviteiten in functie van krachttraining met en zonder materiaal
- bewegingsactiviteiten in functie van coördinatie, evenwicht en lenigheid
- bewegingsactiviteiten in functie van core stability
- bewegingsactiviteiten in hun functie van aqua training

Studiematerialen (lijst)

Cursus Sport en Beweging 3Verplicht€ 2,72
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
  • Omschrijving: 1 x aquagym: wordt afzonderlijk aangerekend aan de student1 x toegang Fitnesszaal (toestellen): wordt afzonderlijk aangerekend aan de student1 x toegang Fitnesszaal (spinning): wordt afzonderlijk aangerekend aan de student
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)75,00Werkstuk - examen mondeling - open vragen (15 min examen/student)
De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n. een mondeling examen en een taak. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”
Semester 1Vaardigheidstoets hands on25,00Mondeling - permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Mondeling - permanente evaluatie
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)75,00Werkstuk - examen mondeling - open vragen (15 min examen/student)

Toetsing (tekst)