Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
BR 4 bijzondere doelgroepen25023/1839/2021/1/58
Studiegids

BR 4 bijzondere doelgroepen

25023/1839/2021/1/58
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Plaetinck Silke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 20,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan een doelgroep op een aangepaste en motiverende manier begeleiden
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan organisatiestructuren binnen de senioren en gehandicaptensport weergeven en toelichten
licht bewegingsmethoden bij verschillende doelgroepen toe (schrijfdans, sherborne, bewegingsschool…)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
ontwerpt een activiteit op niveau van de doelgroep
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
kan een doelgroep begeleiden en zich aanpassen aan de omstandigheden

Leerinhoud

Met de cursus BR 2 Bijzondere doelgroepen als basis verruimen we onze kennis over de verschillende doelgroepen: kleuters, senioren en gehandicapten.
In het 1e jaar ligt het accent op het afbakenen van de doelgroepen en het didactisch handelen. Dit jaar bekijken we een aantal bewegingsmethodes en de plaats van deze doelgroepen in het sportlandschap.

We vertrekken vanuit de theorie en aan de hand van de praktijklessen krijgen jullie zelf de bewegingservaring aangereikt. 

KLEUTERS
• Schrijfdans
• Bewegingsschool
• Multimove
• Sherborne 


SENIOREN
• Inzicht verwerven in de seniorensport en seniorenstructuren
• Eurofittest voor senioren
• Beweegprogramma’s

GEHANDICAPTEN
• Inzicht verwerven in de gehandicaptensport en structuren 

 • G-sportbad

Studiematerialen (lijst)

Cursus BR4 Bijzondere doelgroepenVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Workshop bewegingsmethode
  Begeleiding sportdag doelgroepen
  Deelname G-sportbad ism G-sport Vlaanderen
 • Opmerking: De kostprijs van deze onderwijsactiviteit is afhankelijk van meerdere factoren en kan dus afwijken van de opgegeven kostprijs.
Vormen van groepsleren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets50,00schriftelijk examen (60')
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie25,00
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk examen (60')
Dezelfde afspraken als in eerste examenkans blijven behouden.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00

Toetsing (tekst)

Om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel dient een student aan alle deelexamens deel te nemen. Code "Fail" is van toepassing.
Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”