Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
LO 4 toegepaste didactiek25145/1839/2021/1/35
Studiegids

LO 4 toegepaste didactiek

25145/1839/2021/1/35
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Lichamelijke Opvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Sychold Nina
Andere co-titularis(sen): Clerckx Joeri, Decru Bart, Plaetinck Silke, Vervoort Raf, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: doelgericht werken
kan, rekening houdend met de eigenheid van de verschillende sporten, passende vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen selecteren en integreren
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kent sportspecifieke leerlijnen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan een vakspecifieke evaluatie opstellen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
hanteert geschikte media
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie

Leerinhoud

Verdieping van de kennis van volgende sporten: atletiek, basketbal, dans, gymnastiek, handbal, vechtsport, voetbal, volleybal en zwemmen.
Theoretische specifieke grondslagen worden tijdens de lessen aangevuld met praktische oefeningen rond gesimuleerde, concrete lessituaties en leerinhouden.

Studiematerialen (lijst)

Cursus LO 4 toegepaste didactiek (verplicht - Blackboard)Verplicht
Map (federatie)Verplicht€ 75,00
StudiewijzerVerplicht
Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw - GymstarsVerplicht€ 75,00
Handboek Wijs waterwennenVerplicht€ 28,00
 • Auteur: Taets A., Van Puyvelde S. & Plaetinck S. Wijs waterwennen
App (federatie)Verplicht€ 20,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off50,00schriftelijk
Semester 2Kennistoets50,00schriftelijk, gesloten boek, 90min
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk, gesloten boek, 90min
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00schriftelijk

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n. kennistoets en vaardigheidstoets hands off. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens van de vaardigheidstoets hands off een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens van de vaardigheidstoets hands off waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De kennistoets wordt bij een onvoldoende voor dit opleidingsonderdeel altijd in de tweede examenperiode hernomen