Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
BR 3 fitheid en gezondheid25020/1839/2021/1/53
Studiegids

BR 3 fitheid en gezondheid

25020/1839/2021/1/53
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 16,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

leerbevordering: de beginsituatie bepalen
kan aan de hand van vooropgestelde indicatoren en een vaste procedure (intakegesprek) informatie achterhalen bij een klant in een prakijkomgeving.
kan uit de resultaten van een intakegesprek de fysieke fitheid bepalen, sportblessures onderscheiden en herkennen en doelen van een standaard gezonde volwassene vooropstellen.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kent de standaard krachten cardiotoestellen die in een fitnesscentrum terug te vinden zijn, kan deze functioneel gebruiken en incorporeren in een basis fitnessprogramma.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
is in staat om gelijk welke beweging te analyseren en te ontleden tot een bepaalde grondvorm en kan hierdoor steeds een gepast en veilig bewegingsantwoord aanbieden dat voldoet aan de noden van de klant.
kan alternatieve materialen (kettebell, dumbell, barbell en cable) efficiënt gebruiken als aanvulling/variatie op de standaard materialen en incorporeren in een basis fitnessprogramma.
kan een basis fitnessprogramma opmaken en bijsturen dat aan de doelen van de klant voldoet, rekening houdend met een goede opbouw, de fysieke paraatheid en de mogelijke functionele anatomische-, orthopedische en/of mechanische problemen van de klant.

Leerinhoud

Intakegesprek:
• meten van de fysieke fitheid
Volledige begeleidingsproces bij de standaard volwassen persoon:
• opstellen van haalbare doelstellingen binnen een vooropgestelde tijdsperiode
• opvolgen en bijsturen van een fitnessprogramma
Kracht- en cardiotoestellen
Aanvullende/alternatieve materialen (dumbell, barbell, cables en kettebell)
Classificatie van beweging

Aanwezigheid van 70% is vereist om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel. Afwezigheid moet steeds gewettigd worden.


De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste exemenpariode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minsten 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. Het resultaat behaald in de eerste examenkans blijft na de tweede examenkans behouden indien het beter is dan het resultaat behaald in de tweede examenkans.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Fitheid en gezondheid 3Verplicht€ 3,00
  • Auteur: Erik Bollens,Thomas Weemaes
StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus BR3: Fitheid en gezondheid, T.Weemaes

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
  • Duur: Semester
  • Opmerking: Theorie deel 1 & 2
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets70,00Theoretisch examen 120')
Je dient voor alle items minstens de helft te behalen om te kunnen slagen
Semester 1Vaardigheidstoets hands on30,00Casus in een fitnesscentrum Je dient voor alle items minstens de helft te behalen om te kunnen slagen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Casus in een fitnesscentrum Je dient voor alle items minstens de helft te behalen om te kunnen slagen
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Theoretisch examen 120'
Je dient voor alle items minstens de helft te behalen om te kunnen slagen