Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MUZEE 433329/1839/2021/1/95
Studiegids

MUZEE 4

33329/1839/2021/1/95
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Beine Ann, Bisschops Patrick, Colman Vicky, Duchatelet Lisa, El Meziani Mourad, Heyrman Rita, Van Puymbroeck Linda, Vollebregt Joos, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 95,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 350,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 aardrijkskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 BR OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 economie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Engels OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Frans OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 geschiedenis OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Islamitische godsdienst OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 MO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mode OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Nederlands OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PAV OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 techniek OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV muziek OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 wiskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 bedrijfsorganisatie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding) EN (simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 aardrijkskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 economie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 BR OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Engels OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Frans OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 geschiedenis OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Islamitische godsdienst OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 MO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mode OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Nederlands OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PAV OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV muziek OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 techniek OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 wiskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 bedrijfsorganisatie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding) OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 aardrijkskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 economie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 BR OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Engels OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Frans OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 geschiedenis OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Islamitische godsdienst OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 MO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mode OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Nederlands OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PAV OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV muziek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 techniek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 wiskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 bedrijfsorganisatie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding.

Korte omschrijving

MUZEE staat voor ‘multidisciplinair project aan zee’. Niet zomaar een titel, we vonden het belangrijk om tegelijkertijd visie, werkvorm en locatie weer te geven in dit klankwoord.
Het project gaat door op locatie aan zee, Nieuwpoort of Oost-Duinkerke en we maken gebruik van deze authentieke context om de projectinhoud vorm te geven.
Tijdens dit project zal je als vakinhoudelijk expert voor het eerst in een multidisciplinair samenwerkingsverband functioneren.
Je zal als team doelgericht leerinhouden (kennis, vaardigheden en attitudes) samenbrengen binnen een gekozen projectthema en dit project doelgericht uitvoeren met een leerlingengroep op deze locatie.

Onderwijsorganisatie (tekst)

MUZEE staat voor ‘multidisciplinair project aan zee’. Niet zomaar een titel, we vonden het belangrijk om tegelijkertijd visie, werkvorm en locatie weer te geven in dit klankwoord.
Het project gaat door op locatie aan zee, Nieuwpoort of Oost-Duinkerke en we maken gebruik van deze authentieke context om de projectinhoud vorm te geven.
Tijdens dit project zal je als vakinhoudelijk expert voor het eerst in een multidisciplinair samenwerkingsverband functioneren.
Je zal als team doelgericht leerinhouden (kennis, vaardigheden en attitudes) samenbrengen binnen een gekozen projectthema en dit project doelgericht uitvoeren met een leerlingengroep op deze locatie.

Onderwijsorganisatie:

De studiewijzer stelt dit opleidingsonderdeel meer gedetailleerd voor en biedt houvast om je grondig voor te bereiden, het gevraagde studiemateriaal te verwerken en de beoogde leerdoelen te bereiken.
De studiewijzer is te raadplegen op Digitap, het elektronisch leerplatform, maar zal ook als leidraad gebruikt worden tijdens de inleidende samenkomst in januari.

Het project MUZEE wordt uitgevoerd als een residentiële stage (twee weken verblijf). De kostprijs bedraagt ongeveer 350 euro maar kan variëren in functie van de groepssamenstelling. De kostprijs van de begeleidende lectoren wordt doorgerekend aan de deelnemende studenten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
je constructief opstellen
kritische vragen durven stellen omtrent projectinhouden en voorgestelde didactische werkvormen
durven van rol wisselen in het team en project vanuit verschillende invalshoeken durven bekijken
je engageren en een correcte taaklast op je nemen
de kwaliteit bewaken, zowel van de door jou opgenomen taken als van het geheel
een communicatiestijl hanteert die het samenwerken bevordert
overleg plegen met externe begeleiders om het uitgetekende project af te stemmen op beginsituatie en verwachtingen
overleg plegen met andere groepen om voor gezamenlijke activiteiten tot een doelgerichte en kwaliteitsvolle invulling te komen
Interactie: de klas managen
de leerlingengroep op een doelgerichte en kwaliteitsvolle manier begeleiden, coachen, sturen
handelen als rolmodel
verantwoordelijkheid opnemen tijdens het toezicht wanneer andere groepsleden de leiding nemen
Interactie: diversiteit hanteren
een open houding naar alle leerlingen aannemen en hen behandelen vanuit gelijkwaardigheid
de diversiteit aan competenties binnen het eigen multidisciplinair team optimaal benutten om de kwaliteit van het proces en product te bevorderen
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
oog hebben voor interculturele gevoeligheden en je eigen handelen hierop afstemmen
vanuit een growth-mindset leerlingen motiveren en uitdagen tot ontwikkeling
kansen scheppen vanuit een growth-mindset om medestudenten in het team te motiveren en uit te dagen om de GRROW-coachingtechniek toe te passen
Interactie: taal ontwikkelen
standaardtaal spreken in het bijzijn van leerlingen en medestudenten
leerlingen verbeteren en bijsturen in hun taalgebruik
medestudenten stimuleren om standaardtaal als communicatietaal te hanteren
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
oog hebben voor de relaties binnen het eigen samengestelde team en de leerlingengroep
een interactie- en begeleidingsstijl hanteren die het welbevinden van alle leerlingen en medestudenten bevordert
leerlingen en medestudenten aanmoedigen om actief deel te nemen
kansen creëren om leerlingen en medestudenten actief te laten deelnemen
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
de beginsituatie van de leerlingengroep vastleggen op basis van al dan niet verworven competenties
overleg plegen met externe begeleiders om bevindingen af te stemmen op de reële beginsituatie en competentieverwachtingen
overleg plegen met andere groepen om voor gezamenlijke activiteiten tot een doelgerichte en kwaliteitsvolle invulling te komen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
je vanuit je vakexpertise en vakdidactiek grondig voorbereiden op dit multidisciplinair project
je didactisch verdiepen in de specificiteit van multidisciplinair samenwerken zodat je met kennis van zaken aan het project begint
zal jij geschikte leerinhouden (kennis, vaardigheden en attitudes) doelgericht selecteren en integreren in de projectopbouw
zal jij geschikte leerinhouden vakoverschrijdend koppelen tot krachtige en doelgerichte thematische gehelen
zal jij vakgebonden leerinhouden binnen het project koppelen aan de (opgegeven) transversale doelen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
didactische principes doelgericht en correct toepassen bij de uitvoering van activiteiten
activiteiten competentiegestuurd uitwerken met aandacht voor ontdekkend en onderzoekend leren
talentgericht differentiëren gezien de heterogene samenstelling van de leerlingengroepen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteren op eigen handelen, zowel naar projectinhoud als naar aandeel in het groepsgebeuren toe
Reflecteren op het groepsproject, zowel naar projectinhoud als naar groepsproces toe
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Mogelijkheden en opportuniteiten vaststellen om je eigen vakexpertise in te zetten in nieuwe authentieke contexten
Vanuit een open en alerte houding reflecteren en anticiperen op leervragen eigen aan dit multidisciplinair project
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Constructief meebouwen aan een doelgericht competentiegestuurd multidisciplinair thematisch project
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Vlot en doelgericht anticiperen op uiteenlopende, ev. wijzigende omstandigheden

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel MUZEE, ‘multidisciplinair project aan zee’, wordt uitgetekend als twee weken residentiële stage.

De startvergadering voor dit olod grijpt plaats tijdens de laatste week van januari en wordt aangekondigd in je werkrooster. De samenkomst neemt 3 contacturen in beslag en behelst twee grote delen:
enerzijds de inhoudelijke omkadering van het multidisciplinaire project en dus tevens opstart ven je didactische voorbereiding,
vervolgens de organisatorische afspraken voor dit project,

Tijdens de voorbereidende week zetten we vervolgens een eerste voorbereidende vergadering op waar je op basis van het verzamelde en meegebrachte bronmateriaal een eerste project-brainstorm opmaakt.

Tijdens de eerste week ter plaatse zal je als multidisciplinair studententeam doelgericht leerinhouden (kennis, vaardigheden en attitudes) samenbrengen binnen een competentiegestuurd projectthema gekoppeld aan deze authentieke ruimte of context.
Tijdens de tweede week zal je dit project als multidisciplinair studententeam doelgericht uitvoeren met een leerlingengroep op deze locatie. Daarenboven zal je samen met andere teams gezamenlijke activiteiten opzetten passend binnen het opzet van de participerende school. Tenslotte zal je binnen een vooraf opgezette taakverdeling alle organisatorische taken eigen aan dit project vormgeven (kamer- en gangtoezicht, controle leerlingenkamers, begeleiding van leerlingen…).

Voorafgaand verwachten we van jou vakgerichte voorbereiding op dit project – deze expertise-opbouw zal grotendeels gekoppeld worden aan de cursussen vakinhoud maar vragen ook eigen inhoudelijke verdieping.
Daarnaast verwachten we van jou enige didactische voorbereiding op basis van de werkbundel ‘multidisciplinair samenwerken’ – deze expertise-opbouw zal grotendeels als begeleid zelfstandig werk via Digitap gestuurd worden.
Tenslotte maakt de cursus EHBO deel uit van dit opleidingsonderdeel. Enkel wie beschikt over een geldig EHBO-attest en dit kan voorleggen bij de start van de lessenreeks EHBO, is vrijgesteld.


Studiematerialen (lijst)

cursus MUZEEVerplicht€ 8,00
 • Auteur: Rita Heyrman
StudiewijzerVerplicht
Handboek Help! Eerste hulp voor iedereen (aan te kopen via AP voor voordeligere prijs - niet te koop op de campus boekenverkoop)Verplicht€ 24,90
 • Auteur: Rode Kruis Vlaanderen
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De studiematerialen, noodzakelijke documenten en achtergrondmateriaal zal je terugvinden op Digitap bij de opstart van het project.

Studiewijzer MUZEE - verplicht

Cursus MUZEE - verplicht
DEEL 1: Van vakexpertise naar multidisciplinair samenwerken
DEEL 2: Transversale eindtermen
DEEL 3: Praktisch vormgeven aan dit multidisciplinair project - afspraken
DEEL 4: Evaluatie - tools en praktijk.

Handboek Help! Eerste hulp voor iedereen - verplicht aan te kopen via AP - 24,90 euro, auteur: Rode Kruis Vlaanderen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren35,00 uren
Werkplekleren en/of stage35,00 uren
 • Omschrijving: Studiereis (2 weken verblijf + materiaal)
  De prijs kan variëren in functie van de groepssamenstelling. De kostprijs van deze residentiële stage wordt bepaald aan de hand van het aantal ingeschreven deelnemers.
  De kostprijs van de begeleidende lectoren wordt doorgerekend aan de deelnemende studenten.
Werktijd buiten de contacturen25,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Stage100,00Afwezigheid: zie 'stagereglement Departement Onderwijs en training' en 'Studiewijzer Vakoverschrijdende educatie 4'

Toetsing (tekst)

Als evaluatie voor dit opleidingsonderdeel kozen we voor een brede evaluatie waarin competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) geëvalueerd worden door enerzijds begeleidende lectoren en betrokken mentoren (uitvoerende week), anderzijds een combinatie van peer- en selfevaluatie binnen het studententeam.

De puntenverdeling legt enerzijds de verhouding tussen product en proces vast, anderzijds de verhouding tussen de verschillende evaluatoren (lector, mentor, self en peer). De verhoudingen en evaluatiecriteria kan je uitgebreid terugvinden in de studiewijzer en wordt toegelicht op de startvergadering van het project.

Vermits dit om een vorm van stage gaat, is er slechts één examenkans mogelijk.