Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Communiceren 325015/1839/2021/1/77
Studiegids

Communiceren 3

25015/1839/2021/1/77
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Leraar in interactie 3
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Leraar in interactie 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Doren Liesbeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 63,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
benoemt de factoren die de groepsdynamiek beïnvloeden
geeft aan hoe de leraar een soepele leiderschapsstijl hanteert, afhankelijk van situationele factoren
Interactie: inspirerend coachen
benoemt de algemene wetmatigheden in communicatie
hanteert de principes van actief luisteren
hanteert de principes van geweldloze communicatie
hanteert gesprekstechnieken i.f.v de context
voert coachingsgesprekken aan de hand van de GRROW-methodiek
geeft en ontvangt feedback op een groeibevorderende manier
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kan zich inleven in verschillende standpunten
kan innerlijke belevingen (gedachten, gevoelens, behoeften,…) duidelijk maken rekening houdende met de eigen behoeften en de kwetsbaarheid van de ander

Leerinhoud

- algemene wetmatigheden in communicatie: communicatie-axioma's van Watzlawick

- geweldloos en verbindend communiceren

- actief luisteren

- feedback geven en ontvangen 

- conflicthantering

- coachen a.h.v. GRROW

- klassenraad en oudergesprekken

- krachtgericht communiceren in groepen

Studiematerialen (lijst)

Communiceren 3Verplicht
  • Auteur: Kristien Roland - Lies Van Doren
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets40,00digtaal
60 minuten digitale test voorafgaand aan het mondeling examen
Semester 1Vaardigheidstoets hands off60,00mondeling 10'/student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00mondeling 10'/student
Tweede examenperiodeKennistoets40,00digitaal
60 minuten digitale test voorafgaand aan het mondeling examen