Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
NCZ 3 toegepaste didactiek25078/1839/2021/1/85
Studiegids

NCZ 3 toegepaste didactiek

25078/1839/2021/1/85
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 7,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
een stellingendiscussie voorbereiden waarbij de taxonomie van Bandura de argumentatie bepaalt
Interactie: taal ontwikkelen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De methode van Simon en Raths kunnen hanteren in een lesontwerp
De stadia en niveaus van morele ontwikkeling volgens Lawrence Kohlbergkunnen afleiden uit een morele argumentatie of overweging
Deelaspecten van de Kohlberg-Blatt methode in een lesontwerp kunnen gebruiken
theorieën en strategieën over morele opvoeding kunnen hanteren
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
criteria voor evaluatie van leerlingen in de les ncz kunnen formuleren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
De stadia en niveaus van morele ontwikkeling volgens Lawrence Kohlbergkunnen afleiden uit een morele argumentatie of overweging

Leerinhoud

De cursus is praktijkgericht en gaat vooral in op zowel standaard werkvormen als meer bijzondere werkmethodes zoals projectwerk. Extra aandacht gaat naar evaluatie en moraaltheoretische onderbouwing van het lesgeven. De studenten oefenen het voorbereidingen maken met aangeleerde methodes, evaluatievormen en onderbouwingen. 

Studiematerialen (lijst)

Cursus "Vakdidactiek NCZ"Verplicht€ 7,00
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00schriftelijk examen gesloten boek
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Korte micro-teaching of presentatie van gemaakte lesvoorbereidingen. De evaluatie geldt als een deelexamen. Afwezigheid tijdens het deelexamen, op het moment dat deze opdracht moet worden gepresenteerd moeten worden gewettigd in overeenstemming met artikel 14.5 en artikel 14.6 van het OER. Ongewettigde afwezigheid en/of niet indienen van deze taken kan leiden tot 0/10 voor dit deelcijfer. Dit deelcijfer kan niet worden overgedragen naar de tweede examenkans.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00schriftelijk examen gesloten boek
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00Individuele opdracht die geldt als deelexamen en wordt ingediend op het examen. Laattijdige indiening van deze opdracht door afwezigheid moet worden gewettigd in overeenstemming met artikel 14.5 en artikel 14.6 van het OER. Ongewettigde afwezigheid en/of niet indienen van deze opdracht kan leiden tot 0/10 voor dit deelcijfer.