Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
NCZ 4 inleiding tot technieken om te filosoferen en ethische vraagstelling25080/1839/2021/1/56
Studiegids

NCZ 4 inleiding tot technieken om te filosoferen en ethische vraagstelling

25080/1839/2021/1/56
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als NCZ 4 inleiding tot technieken om te filosoferen en ethische vraagstelling
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
kunnen formuleren van de rol van de houding van de gespreksleider
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de functionaliteit van de Socratische vraagmethode kunnen afleiden van het leven van Socrates
de functionaliteit van het debat, de discussie en het filosoferen in een les NCZ aantonen
de functionaliteit van L Nelson kunnen duiden in functie van FMK
de verschillen/overeenkomsten tussen filosofie en levensbeschouwing kunnen duiden
filosofische vragen kunnen formuleren volgens de Socratische methode
filosofische vragenkunnen formuleren volgens de methode McCall
kunnen duiden van de maatschappelijke vraag naar leren filosoferen
kunnen duiden wat de voordelen zijn van het FMK op het kritisch denken van de leerlingen
kunnen herkennen van diverse soorten algemene vragen
kunnen herkennen van filosofische vragen
kunnen verantwoorden waarom er tijdens een les NCZ gefilosofeerd wordt
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
algemene filosofische vragen kunnen formuleren

Leerinhoud

De basisprincipes van het vragen stellen worden geanalyseerd en ingeoefend. We zien het verschil en de overeenkomst tussen het filosoferen en het debat, de discussie enz. We bestuderen en beoefenen verschillende vormen van FMKJ. De verschillen en overeenkomsten tussen filosofie en levensbeschouwing worden besproken, en bijzondere aandacht gaat naar de invloeden van het FMKJ op het kritisch denken van de leerlingen. De rol en taak van de onderzoeksgroep en de facilitator worden onderzocht.


Studiematerialen (lijst)

Cursus inleiding tot technieken om te leren filosoferen en ethische vraagstellingVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
FMK Gaarder: Hallo, is daar iemand?Verplicht€ 4,49
  • Auteur: Jostein Gaarder
Handboek Klassevol filosoferenVerplicht€ 20,00
  • Auteur: Willy Poppelmonde en Danny Wyffels
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets60,00mondeling examen van 20 minuten en 20 minuten voorbereidingstijd. Op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten
Semester 2Vaardigheidstoets hands on40,00schriftelijke oefening en mondeling filosoferen tijdens de hoorcolleges
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00mondeling examen van 20 minuten en 20 minuten voorbereidingstijd. Op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00schriftelijke oefening en mondeling filosoferen

Toetsing (tekst)

Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
"NCZ 4: inleiding om te filosoferen " is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.