Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Economie 1 micro-economie31158/1839/2021/1/01
Studiegids

Economie 1 micro-economie

31158/1839/2021/1/01
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Economie
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Economie 1 micro-economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Meyer Danny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan zowel mondeling als schriftelijk de Nederlandse taal inclusief het economisch jargon op correcte wijze toepassen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de overheidstussenkomsten toelichten en aantonen dat deze kunnen leiden tot welvaartsverlies
kan het consumentengedrag met inbegrip van vraagcurven verklaren
kan prijs- en inkomenselasticiteiten van de vragers berekenen en evalueren
kan het producentengedrag met inbegrip van aanbodcurven verklaren
kan prijselasticiteiten van de aanbieders berekenen en evalueren
kan de totstandkoming van de marktprijs op de productmarkten verklaren met behulp van vraag- en aanbodschema's

Leerinhoud

De algemene economie is een tak van de economische wetenschap en bestudeert de sociaaleconomische omgeving waarbinnen gezinnen, bedrijven en overheden handelen. Omdat het begrip algemene economie zo breed is, wordt het opgedeeld in verschillende vakken, waaronder macro-economie en micro-economie.

Macro-economie is de economie die zich bezighoudt met de economie op grote schaal, zoals de huishouding van een land. Hierbij zijn onder andere de werkloosheid, de economische groei en de inflatie van belang. Micro-economie houdt zich bezig met het gedrag van individuen, bv. één consument of één producent. De wet van vraag en aanbod staat centraal: als het aanbod van een bepaald product stijgt ten opzichte van de vraag, zal de prijs dalen.

De cursussen Macro-Economie I en II bieden het vervolg.Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Economie 1 algemene economieVerplicht€ 9,00
  • Auteur: Danny De Meyer
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00schriftelijk (90')
Semester 1Kennistoets50,00mondeling (20' voorbereiden + 20')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00mondeling (20' voorbereiden + 20')
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk (90')