Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
BR 3 training en coaching28403/1839/2021/1/33
Studiegids

BR 3 training en coaching

28403/1839/2021/1/33
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Decru Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

leerbevordering: de beginsituatie bepalen
kan de beginsituatie van een groep beginnende sporters vaststellen en op basis daarvan een gericht trainingsprogramma ter verbetering van de algemene conditie uitwerken
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kent de voedingsrichtlijnen voor sporters en kan dit vertalen in concrete richtlijnen voor de inname van vocht, koolhydraten, eiwitten en vetten voortijdens en na de sportbeoefening.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan voor een individuele sporter of een team op competitieniveau een trainingsprogramma op micro-, meso en macro niveau uitwerken rekening houdende met de beginsituatie, de doelen en de trainingsprincipes.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Training/coachingVerplicht
  • Auteur: J. Clerckx
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off75,00examen - schriftelijk (90')
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off75,00examen - schriftelijk (90')