Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Gezondheidsopvoeding 5 toegepaste didactiek31942/1839/2021/1/79
Studiegids

Gezondheidsopvoeding 5 toegepaste didactiek

31942/1839/2021/1/79
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Leerbevordering: doelgericht werken
kan m.b.v. de leerdoelen voor de studierichtingen met finaliteit arbeidmarkt de gelijkenissen en verschillen toelichten tussen de verschillende afstudeerrichtingen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
kan de keuzes bij het opstellen van een JP en/of JVP toelichten
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan een theoretische les opbouwen (met verschillende didactische werkvormen) aangepast aan de noden van de studierichtingen binnen het domein Maatschappij & welzijn voor de 2de en 3de graad. (perspectiefneming)
kan een praktische les opbouwen (met verschillende didactische werkvormen) aangepast aan de noden van de studierichtingen binnen het domein Maatschappij & welzijn voor de 2de en 3de graad. (perspectiefneming)
kan specifieke didactische werkvormen (ADL) toepassen bij het voorbereiden van een les in het buitengewoon secundair onderwijs. (perspectiefneming)
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan de stages binnen een jaarwerkplan uitwerken
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht gezondheidsopvoeding verduidelijken/uitwerken gericht naar zowel PV-vakken als TV-vakken

Leerinhoud

In deze cursus richten we ons voornamelijk naar het implementeren van complexe werkvormen. Algemene didactiek heeft je hier vast al mee laten kennismaken maar ….hoe integreren we deze in een concrete leerstofonderdeel? Deze cursus wil je inzicht geven in het begrip: ‘diversiteit’ en hoe we dit concreet betekenis kunnen geven in onze lespraktijk.. Verder wil deze cursus jullie concrete en overzichtelijke handvaten meegeven van alle administratieve verwachtingen gesteld aan een leerkracht. De weergave is puntsgewijs en overzichtelijk; ik doe aanspraak op de geleerde inzichten die jullie in algemene didactiek, en toegepaste didactiek 2 tem 4 reeds opgedaan hebben.


De cursus bestaat uit verschillende studietaken die duidelijk vermeld staan. Om vlot je weg te vinden in de werkbladen, gebruiken we een aantal symbolen. De theoretische en/of informatieve blokken worden afgewisseld met opdrachten. Het is mogelijk om de opdrachten alleen te vervullen. Soms echter kan het een meerwaarde betekenen om de oefening met een collega-student te maken. Ik wil je aanraden om dat ook effectief te doen. Uit de bevindingen van anderen kan je leren

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
De Taxonomie van Bloom in de klasAanbevolen€ 22,50
 • Auteur: Eef Rombaut, Tine Van Severen, Ingrid Molein
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Herkansing is mogelijk. De student dient ten laatste op de laatste dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. In te dienen op de dag van het schriftelijk examen.