Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Algemene didactiek 1+232235/1839/2021/1/50
Studiegids

Algemene didactiek 1+2

32235/1839/2021/1/50
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hancké Tom
Andere co-titularis(sen): Bisschops Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Gebruikt het vakjargon
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Situeert het didactisch model op drie niveaus: macro, meso en micro
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
bespreekt de verschillende facetten van de beginsituatie
Schets de algemene structuur van het onderwijs in Vlaanderen.
Leerbevordering: doelgericht werken
Stelt goede operationele lesdoelen op.
Verwoordt de relatie van eindtermen naar leerplannen tot lesdoelen verwoorden en met voorbeelden toelichten
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Legt de theoretische achtergrond betreffende de selectie van leerinhouden uit
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
Verwoordt de plaats en functies van de evaluatie in het didactisch model.
Verwoordt de verschillende functies en soorten van evaluatie.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Beargumenteert de functie van leerinhouden in het leerproces.
Is in staat om alle componenten theoretisch in te vullen in de lesvoorbereiding en is in staat dit ook om te zetten in een praktische les.
Legt het didactisch model en de fasen van een les inzichtelijk uit.
legt uit wanneer en hoe verschillende didactische werkvormen gehanteerd worden
Legt uit wat de rol is van de verschillende didactische media.
Legt uit welke didactische principes er zijn en wanneer ze ingezet kunnen worden.
theoretisch kader beheersen: instructies geven, een goede vraagstelling en verschillende didactische werkvormen gebruiken

Leerinhoud

De student leert in het OLOD Algemene didactiek de basisterminologie nodig om te functioneren in het onderwijs. Hij of zij leert denken binnen het kader van het didactisch schema en van daaruit ook lessen op te bouwen. De verschillende onderdelen van het didactisch schema worden een voor een uit de doeken gedaan en besproken. Bij verscheidene onderdelen van het didactisch schema worden oefeningen voorzien die soms klassikaal, dan wel individueel gemaakt moeten worden. 

De studenten krijgen daarnaast nog kort enkele belangrijke concepten aangeleerd : UDL, STEM, REDICODIS, etc.

Ook wordt heel kort het schoolsysteem in België schematisch weergegeven.

Tenslotte worden studenten voor het eerst in contact gebracht met een lesvoorbereidingsformulier en krijgen ze voor het eerst te horen hoe ze het theoretisch moeten invullen. Ze maken een reeks oefeningen op het maken van een lesstructuur, zodat ze leren eerst over een lesopbouw na te denken alvorens over te gaan tot het uitschrijven van een les. De eigenlijke uitwerking van een les op het lesvoorbereidingsformulier vindt in de lessen toegepaste didactiek plaats, omdat zij veel specifieker en vakgebonden tewerk kunnen gaan. 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00
www.youtube.be - kanaal Tom Hancké - Algemene didactiekVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00schriftelijk - gesloten vragen - duur 90'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk - gesloten vragen - duur 90'