Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Breed observeren 123838/1839/2021/1/23
Studiegids

Breed observeren 1

23838/1839/2021/1/23
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Christiaens Maja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 74,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
verwoordt het belang van 'de eerste indruk'
Interactie: inspirerend coachen
herkent en beschrijft de verschillende zones in de territoriumtheorie en herkent toepassingen
Interactie: taal ontwikkelen
geeft toepassingen op de kenmerken van lichaamstaal.
herkent verschillende houdingen en gebaren en geeft er de betekenis van
kan in een gegeven voorbeeld de rol van non-verbale communicatie en lichaamstaal herkennen.
legt uit wat non-verbale communicatie en lichaamstaal betekenen.
relateert de praktijkvoorbeelden in verband met lichaamstaal aan de dagelijkse klassituatie.
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
benoemt en legt de verschillende leertheorie├źn uit en verbindt er de voornaamste wetenschappers aan
geeft het belang van de leertheorie├źn aan voor de onderwijspraktijk
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
beschrijft het proces van observatie
beschrijft het verloop van de waarneming
duidt het verschil tussen gewaarwording en waarneming
o.b.v. casus onderscheid aangeven tussen objectieve en subjectieve waarneming
is zich bewust van het belang van zelfdeterminatie en motivationele leerlingkenmerken
kan elementen van een autonomieondersteunende leerkrachtenstijl adviseren voor een casus
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
beschrijft verschillende reflectiemodellen
legt het belang uit van reflecteren voor de eigen professionele ontwikkeling
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
geeft de relatie weer tussen een eigen opleidingsonderdeel en het competentiemodel
geeft voorbeelden van competenties binnen elk domein van het beroepsprofiel
herkent een beschreven (eigen) leer- en onderwijsstijl
herkent voorbeelden van competenties binnen elk domein van het beroepsprofiel

Leerinhoud

Competentiemodel

Leren 

Leer- en onderwijsstijlen 

Observeren 

Zelfdeterminatie en motivatie 

Reflectie en onderzoekend handelen 

Communicatie en lichaamstaal

Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving : cursus Breed Observeren 1Verplicht
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Syllabus Breed observeren 1Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Omschrijving: digitaal examen
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk digitaal examen 120'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk digitaal examen 120'