Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Ontwikkelen 223842/1839/2021/1/62
Studiegids

Ontwikkelen 2

23842/1839/2021/1/62
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Christiaens Maja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 76,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
analyseert het (eigen) klasmanagement in een casus
somt opvoedingstips voor kinderen in de lagere school*/jongeren in de puberteit op
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
geeft in een situatieschets aan hoe de leraar een respectvolle, empathische en authentieke interactie kan bevorderen.
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
analyseert casussen vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief
identificeert de ontwikkelingspsychologische aspecten van de doelgroep (0-21jaar)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
verkent de zone van de naaste ontwikkeling vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief

Leerinhoud

Ontwikkeling van baby tot 21 jaar 

Klasmanagement 

Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving cursus klasmangementVerplicht
Digitale leeromgeving cursus Ontwikkelen 2Verplicht
  • Auteur: Maja Christiaens
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent..Verplicht€ 27,99
  • Auteur: K. Struyven

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Omschrijving: Digitaal examen
  • Duur: Academiejaar
  • Opmerking: Met gebruik van I-pads
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
  • Omschrijving: Hoorcolleges
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen62,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00schriftelijke digitale vaardigheidstoets - casussen
Semester 2Kennistoets70,00schriftelijk digitaal examen - georganiseerd in de examenperiode - 120 min
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk digitaal examen - samen met vaardigheidstoets in één examen 120 min.