Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 2 vakinhoud34590/1839/2021/1/95
Studiegids

Aardrijkskunde 2 vakinhoud

34590/1839/2021/1/95
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Timmermans Annie
Andere co-titularis(sen): Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 60,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in een geomorfologisch interessant gebied in Limburg en Zuid-België
kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen en goegrafische basiskennis (begrippen, relaties) in passende context gebruiken.
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in een geomorfologisch interessant gebied
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kunnen onderzoekend handelen
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. geomorfologie inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit het aangeboden bronmateriaal
kunnen door actualiteitsverwerving, toetsing en klassikale bespreking in combinatie met de cursusinhouden, een steeds meer gefundeerde mening over internaitonaal maatschappelijke, economische en politieke vraagstukken gerelateerd aan het behandelde thema geomorfologie opbouwen

Leerinhoud

Het OLOD aardrijkskunde 2 vakinhoud omvat twee thematische cursussen:

Thema 7, geomorfologie
reliëfterminologie-reliëfclassificatie
verweringsprocessen
hellingsprocessen
erosieprocessen: water, ijs, wind
kustvorming: werking van de zee
karstreliëf: water en kalksteen in combinatie

Thema 8, cartografie en GIS
kaartprojecties en hun gebruik
kaartprojecties en - voorstellingen: compromissen - doelen
invloed van cartografische voorstelling op ruimtelijke beeldvorming
GIS - kennis van viewers en gebruik, theoretisch kader
routeplanners

Leerbevordering thema 7
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in een geomorfologisch interessant gebied in Limburg en Zuid-België
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. geomorfologie inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit het aangeboden bronmateriaal
kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen en goegrafische basiskennis (begrippen, relaties) in passende context gebruiken.

zelfontwikkeling
kunnen onderzoekend handelen
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in een geomorfologisch interessant gebied
kunnen eigen geografisch referentiekader relateren aan andere denk- en referentiekaders en hier gepast mee omgaan
kunnen door actualiteitsverwerving, toetsing en klassikale bespreking in combinatie met de cursusinhouden, een steeds meer gefundeerde mening over internaitonaal maatschappelijke, economische en politieke vraagstukken gerelateerd aan het behandelde thema geomorfologie opbouwen   

Studiematerialen (lijst)

Cursus aardrijkskunde 2, thema 7 - geomorfologie.Verplicht€ 5,00
 • Auteur: Rita Heyrman
Cursus aardrijkskunde 2, thema 8 - Cartografie en GISVerplicht€ 4,00
 • Auteur: Annie Timmermans
StudiewijzerVerplicht
Handboek Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
 • Omschrijving: Planetarium Urania Hove/
  Bezoek Altair sterrenwacht Zoutleeuw
  Veldwerk bodemkunde
 • Duur: Semester
 • Opmerking: Het bezoek aan Urania Hove gebeurt 's avonds.
  Het veldwerk bodemkunde gebeurt in Diest, en is gekoppeld aan het bezoek aan Altair: dit gebeurt op een vrijdag en eindigt pas op zaterdag.
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets80,00Schriftelijk examen
Semester 2Vaardigheidstoets hands on20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00