Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Biologie 2 NW de mens en zijn lichaam23855/1839/2021/1/19
Studiegids

Biologie 2 NW de mens en zijn lichaam

23855/1839/2021/1/19
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gadeyne Judith
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 6,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan basisbegrippen uit de ecologie omschrijven en illustreren met voorbeelden.
kan bij de mens de delen van het voortplantingsstelsel benoemen, beschrijven hoe de voortplanting verloopt, manieren aangeven om de voortplanting te regelen en om seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen.
kan dissecties van organen en organismen uitvoeren en relateren met de theorie
kan een onderscheid maken tussen de verschillende organisatieniveaus.
kan met concrete voorbeelden aangeven dat organismen op verschillende manieren aangepast zijn aan hun omgeving
kan uiteenzetten hoe biologische eenheden op verschillende organisatieniveaus zichzelf in stand houden en ontwikkelen. (systeemdenken)
kan vanuit een gegeven vorm van een biologische eenheid naar een bijhorende functie zoeken en andersom (vorm-functie denken).
kan bij de mens de bouw, de werking en de onderlinge samenhang van het orgaan de huid, het spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel, het bloed, de bloedsomloop, het lymfevatenstelsel en het uitscheidingsstelsel beschrijven

Leerinhoud

Morfologie en fysiologie van de mens en andere gewervelde (chorda)dieren:

Orgaanstelsels bij vissen (orgaanstelsels en samenhang bij de mens);

Lichaamsbekleding bij chordadieren (de bouw en functies van de huid, aanhangsels, lichaamshygiëne, aanpassingen bij andere gewervelde dieren);

Ademhaling bij de chordadieren (proeven, beeldmateriaal, didactische modellen) en het effect van roken;

Voeding (het gebit, verteringsproeven, de voedingsdriehoek, oefening op een evenwichtige samenstelling, culturele verschillen, aanpassingen aan voeding bij andere gewervelde dieren);

Transport (het bloed , het hart en de bloedsomloop , ziekteverschijnselen en immunologische processen + de lymfe);

Dissectie van hart en longen;

Regulatie van de samenstelling van de weefselvloeistoffen. Uitscheiding (nieren, huid en ademhaling);

Voortplanting bij de mens + anticonceptie en SOA;

basisbegrippen ecologie.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Biologie natuurwetenschappen 2: de mens en zijn lichaam - praktijkVerplicht€ 1,20
 • Auteur: J. Gadeyne
Presentaties powerpointVerplicht
10VoorBiologieVerplicht€ 30,00
www.bioplek.orgVerplicht
 • Auteur: diverse auteurs
www.sensoa.beVerplicht
www.vigez.beVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
 • Omschrijving: excursie Wolvenberg met gids
 • Opmerking: excursie naar Wolvenberg (valt buiten de contacturen)
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets75,00schriftelijk 120 min.
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)25,00schriftelijk; met verplichte aanwezigheid
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00mondeling examen, voor de kennis en vaardigheidstoets samen 20 minuten examen en 20 minuten voorbereiden.
Tweede examenperiodeKennistoets75,00mondeling, 20 minuten examentijd en 20 minuten voorbereiden (kennis en vaardigheid samen)