Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PKV muziek 626438/1839/2021/1/56
Studiegids

PKV muziek 6

26438/1839/2021/1/56
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Project Kunstvakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rymen Tine
Andere co-titularis(sen): Steeman Greet, Wolfs Elisabeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 50,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
is respectvol en open in communicatie met anderen en hanteert een transparante manier van communiceren
Interactie: diversiteit hanteren
benadert en waardeert diversiteit positief bij medestudenten, lectoren, externe partners en op maatschappelijk vlak
Interactie: inspirerend coachen
is respectvol en open in communicatie met anderen en hanteert een transparante manier van communiceren
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
gebruikt bibliografische en digitale bronnen doelgericht in functie van lespraktijk
integreert op basis van kritische ingesteldheid en maatschappelijke betrokkenheid vernieuwende elementen in eigen lesmateriaal
stuurt zichzelf bij d.m.v. kritische beschouwing op onderwijs en maatschappij
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
exploreert verschillende methodes en kan ze hanteren in functie van lespraktijk
gebruikt bibliografische en digitale bronnen doelgericht in functie van lespraktijk
hanteert domeinspecifieke en vakoverschrijdende kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes i.f.v de doelen en de beginsituatie
speelt klassieke pianowerken op de piano
zingt op zicht een notenleerles en begeleidt zichzelf aan de piano
Verkent de basiscompetenties voor de tweede en derde graad binnen de lespraktijk muzikale en culturele vorming
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt functionele lesvoorbereidingen met integratie van bronvermelding en bruikbaar lesmateriaal
past de 5 smaakmakers toe die in elke les muzikale en culturele vorming obligaat aanwezig moeten zijn
verdiept zich in de lieddidactiek ten -methodiek
Zelfontwikkeling: creatief denken
bekijkt problemen vanuit meerdere invalshoeken en zoekt nieuwe oplossingen i.f.v de context
weet op een originele manier vorm te geven aan nieuwe oplossingen
zingt melodieën en speelt eigengemaakte begeleidingen op de piano en kan die transponeren
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stuurt zichzelf bij d.m.v. kritische beschouwing op onderwijs en maatschappij
stuurt zichzelf bij d.m.v. reflectie op het eigen functioneren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
exploreert verschillende methodes en kan ze hanteren in functie van lespraktijk
gebruikt bibliografische en digitale bronnen doelgericht in functie van lespraktijk
integreert op basis van kritische ingesteldheid en maatschappelijke betrokkenheid vernieuwende elementen in eigen lesmateriaal
weet op een originele manier vorm te geven aan nieuwe oplossingen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
is in staat een planning op korte en langere termijn uit te voeren
speelt soepel in op uiteenlopende omstandigheden en vragen
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
speelt soepel in op uiteenlopende omstandigheden en vragen

Leerinhoud

Praktijkvoorbeelden en didactische werkvormen binnen methodiek muziekcultuur, muzikale en culturele vorming
Minimumleerplannen en aanvullende leerplannen vanuit OVSG als link naar het nieuwe decreet met ingangsdatum 1 september 2018
Einddoelen en competenties in het deeltijds kunstonderwijs (zie nieuw decreet)
Bestaand repertoire en relevante bronnen
Pianobegeleidingen en pianoreducties 
Lesmateriaal gepast hanteren
Programmatie concert- en operahuizen in functie van concertbezoek en zinvolle introducties tot concertbezoek met leerlingen
Kennismaking met relevante organisaties met het oog op een professioneel netwerk: Koor en Stem, Vlamo, Matrix, Musica en andere organisaties
Kennismaking met educatieve en sociale projecten zoals bijvoorbeeld ontwikkeld binnen Antwerp Symphony Orchestra, Opera en Ballet Vlaanderen, deSingel, de Roma en andere organisaties.


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Nurturd by love: the classic approach to talent education - S. Suzuki (aanbevolen 12 €)
Kinderen op vleugels 2 : Analytisch Praktisch werkboek - J.M. Roels (aanbevolen 45€)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: Maximumkostprijs 50 € voor mogelijke bijdrage studiedagen, verplaatsingsonkosten,...
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Geslaagd deelcijfer wordt overgedragen naar tweede examenperiode
Semester 2Vaardigheidstoets hands on40,00Geslaagd deelcijfer wordt overgedragen naar tweede examenperiode -
mondeling en praktisch examen E. Wolfs, G. Steeman én T. Johnson: 30'/student en 30' voorbereiding in lokaal met piano
vooraf indienen van schriftelijke voorbereiding voor het mondeling examen
Semester 2Projectopdracht30,00Geslaagd deelcijfer wordt overgedragen naar tweede examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on70,00mondeling en praktisch examen: G. Steeman, E. Wolfs én T. Johnson 30'/student en 30' voorbereiding in lokaal met piano
vooraf indienen van schriftelijke voorbereiding voor het mondeling examen
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00