Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
LO 2 toegepaste didactiek23900/1839/2021/1/94
Studiegids

LO 2 toegepaste didactiek

23900/1839/2021/1/94
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Lichamelijke Opvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Puymbroeck Linda
Andere co-titularis(sen): Clerckx Joeri, Plaetinck Silke, Sychold Nina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemene didactiek 1+2 OF simultaan te volgen met Algemene didactiek 1+2.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan de veiligheidsaspecten in een bewegingsles zelf toepassen en laten toepassen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Interactie: taal ontwikkelen
kan in een bewegingsles de juiste instructies geven en gebruikt correcte vakterminologie
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Leerbevordering: didactisch handelen
kan alle componenten van het didactisch model vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak
kan de theorie rond het didactische model (beginsituatie, doelstellingen, didactische principes, werkvormen, leerinhouden, media en differentiatie) toepassen in een concrete situatie
past specifieke eigenschappen van het vak en diens didactiek toe bij het uitwerken van een lesvoorbereiding
Leerbevordering: doelgericht werken
kan de relatie van eindtermen en/of beroepsprofielen naar leerplannen tot lesdoelstellingen verwoorden
kan doelgericht opzoeken in een leerplan van het vak
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan aan de hand van leerdoelen een lesvoorbereiding maken

Leerinhoud

- Visie op het vak

- Werken met een leerplan

- Formuleren van doelstellingen

- Didactische werkvormen

- Didactische principes

- Lesvoorbereiding: van voorbereiding tot uitvoering

- Organisatie en management

- Leerstofopbouw

- Foutenanalyse

- Touwtjes in handen

- Werken in groepen

Studiematerialen (lijst)

Cursus LO 2 toegepaste didactiekVerplicht
 • Auteur: J. Clerckx, B. Deckers, S. Plaetinck, L. Van Puymbroeck
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00mondeling en schriftelijk
Semester 2Kennistoets50,00schriftelijk 60 min
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk 60 min
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00mondeling en schriftelijk