Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
LO 3 toegepaste didactiek25063/1839/2021/1/60
Studiegids

LO 3 toegepaste didactiek

25063/1839/2021/1/60
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
    Keuzeoptie:
    • Lichamelijke Opvoeding
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Puymbroeck Linda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Leerdoelen van LO2 toegepaste didactiek

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: doelgericht werken
Kan de aandachtspunten van een beweging weergeven en bijpassende fouten herkennen en remediëren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan gerichte, functionele kijkwijzers maken
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Kan de leerplannen LO – secundair onderwijs interpreteren en gebruiken
Kan leerplandoelen concretiseren i.f.v de doelgroep
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen

Leerinhoud

Wat komt aan bod :

- planning LO-onderwijs

- lesvoorbereiding extra aandachtspunten

- bewegings- en foutenanalyse

- differentiëren

- evaluatie in de les LO

 

Studiematerialen (lijst)

Cursus Didactiek LO 3Verplicht
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off50,00De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee deelexamens, m.n. een kennistoets en een vaardigheidstoets hands off (permanente evaluatie) . Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één deelexamen een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. Het deelexamen waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode
Semester 1Kennistoets50,00schriftelijk 90 min
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk 90 min
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00