Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
LO 5 sporttechniek collectieve sporten en dans26531/1839/2021/1/17
Studiegids

LO 5 sporttechniek collectieve sporten en dans

26531/1839/2021/1/17
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Lichamelijke Opvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Clerckx Joeri
Andere co-titularis(sen): Decru Bart, Sychold Nina, Vervoort Raf, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
integreert respectvol de algemene fair-play principes tijdens het wedstrijdspel en houdt rekening met de specifieke noden van de verschillende doelgroepen ( lager, sec)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de technische elementen van BAB / HB/ VB / VTB en DA uitvoeren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan de sportspecifieke kennis en methodiek in de klaspraktijk functioneel aanwenden

Studiematerialen (lijst)

Cursussen sporten (zie Blackboard)Verplicht
Sporttechnieken LO: richtlijnen evaluatie (zie Blackboard)Verplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Levenslang zwemmenVerplicht€ 35,00
 • Auteur: De Martelaer K., Postma T.
Handboek Atletiek spelend lerenAanbevolen€ 14,00
 • Auteur: F. Geeroms, G. Van Diest
Handboek Basketbal leren op schoolAanbevolen€ 34,61
 • Auteur: H. Leysen, T. Dehandschutter
Handboek JeugdvolleybalAanbevolen€ 24,00
 • Auteur: Spaeynen Rutten, Rousseau R
Handboek Kinderhandball - Spasz von anfang anAanbevolen€ 29,65
 • Auteur: R. Schubert & D. Späte
Handboek leren voetballen, een spelgerichte methodeAanbevolen€ 25,00
 • Auteur: Van Streenbrugge, Goethals, Van Rentergem
Handboek Turnen in beeldAanbevolen€ 40,00
 • Auteur: Tjalling van den Berg
BVLO (lidmaatschap tijdschrift)Verplicht€ 43,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Zie "Evaluatierichtlijnen - sporttechnieken"
De eindscore voor het volledige opleidingsonderdeel wordt berekend volgens het mathematisch gemiddelde van alle deelexamens . De term deelexamen wordt gebruikt om de totale evaluatie van één sporttechniek (atletiek, gymnastiek,…) of demonstratie (LO2) aan te duiden. Hierop zijn onderstaande regels van toepassing:

Om te kunnen slagen voor het OLOD sporttechnieken moet je:
• Aan ALLE onderdelen van ALLE deelexamens deelnemen zoals beschreven in de evaluatierichtlijnen.
• Voor minstens 70% aanwezig zijn in de les anders verlies je het recht op deelname aan de deelexamens tijdens de eerste examenperiode en behaal je de score 0/20 voor het volledige opleidingsonderdeel. Door het maken van een inhaaltaak (met een score van > 10/20) verwerf je deelnamerecht aan de deelexamens van de 2e zittijd.

!!! Let op!!!
Het resultaat voor een deelexamen telt slechts voor 1 academiejaar. Dit betekent dat studenten met een individueel studietraject, die in een nieuw academiejaar het opleidingsonderdeel sporttechniek moeten hernemen, ook alle deelexamens moeten hernemen.
Blessure Inhaalexamens zijn voorzien conform de AOR artikel 14.6.
!!! Let op!!!
Blessures worden enkel erkend indien ze door een origineel doktersbewijs worden gestaafd.
In geval van fraude moeten alle sporten volledig hernomen worden
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Zie "Evaluatierichtlijnen - sporttechnieken"
De eindscore voor het volledige opleidingsonderdeel wordt berekend volgens het mathematisch gemiddelde van alle deelexamens . De term deelexamen wordt gebruikt om de totale evaluatie van één sporttechniek (atletiek, gymnastiek,…) of demonstratie (LO2) aan te duiden. Hierop zijn onderstaande regels van toepassing:

Om te kunnen slagen voor het OLOD sporttechnieken moet je:
• Aan ALLE onderdelen van ALLE deelexamens deelnemen zoals beschreven in de evaluatierichtlijnen.
• Voor minstens 70% aanwezig zijn in de les anders verlies je het recht op deelname aan de deelexamens tijdens de eerste examenperiode en behaal je de score 0/20 voor het volledige opleidingsonderdeel. Door het maken van een inhaaltaak (met een score van > 10/20) verwerf je deelnamerecht aan de deelexamens van de 2e zittijd.

!!! Let op!!!
Het resultaat voor een deelexamen telt slechts voor 1 academiejaar. Dit betekent dat studenten met een individueel studietraject, die in een nieuw academiejaar het opleidingsonderdeel sporttechniek moeten hernemen, ook alle deelexamens moeten hernemen.
Blessure Inhaalexamens zijn voorzien conform de AOR artikel 14.6.
!!! Let op!!!
Blessures worden enkel erkend indien ze door een origineel doktersbewijs worden gestaafd.
In geval van fraude moeten alle sporten volledig hernomen worden

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen of een onvolledig deelexamen aflegt en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.