Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 5 vakinhoud26376/1839/2021/1/82
Studiegids

Aardrijkskunde 5 vakinhoud

26376/1839/2021/1/82
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
kunnen nieuwe inhouden inzake mondiale verschuivingen in economische activiteiten inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen cityvorming tijdens extra-muros in de Europese Wijk afleiden uit de kenmerken van het stedelijk landschap en verklaren vanuit de vestiging van een geopolitieke organisatie
kunnen de verworven kennis toepassen tijdens geografisch veldwerk in Europarlementarium.
kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen en geografische basiskennis-begrippen-relaties in passende context gebruiken
kunnen inhoudelijke kennis over geopolitiek en geopolitieke organisaties integreren door het verzamelen van passende actuele cases in de media
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. de gekozen regio inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen nieuwe inhouden inzake geopolitiek inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in een actuele context.
kunnen nieuwe inhouden inzake milieuproblematieken inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe actuele contexten.
kunnen nieuwe inhouden inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in actuele context.
kunnen reeds verworven geografische en andere kennis en inzichten vlot toepassen binnen deze gekozen regio.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kunnen de kenmerken, structuur en belang van een geopolitieke organisatie uitwerken in een paper uit het aangeboden bronmateriaal en presenteren voor de klasgroep.
kunnen eigen opgezochte socio-economische parameters en gegevens over een staat naar keuze integreren in het socio-economisch kader van het continent en actuele cases en presenteren voor de groep
kunnen inhoudelijke kennis inzake mondiale verschuivingen van economische activiteiten integreren in passende actuele cases in de media

Leerinhoud

LEERBEVORDERING

kunnen geschikte leerinhouden hanteren
kunnen nieuwe inhouden inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in actuele contexten.
kunnen de kenmerken, structuur en belang van een geopolitieke organisatie uitwerken in een paper uit het aangeboden bronmateriaal en presenteren voor een klasgroep
kunnen nieuwe inhouden inzake mondiale verschuivingen in economische activiteiten inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. de gekozen regio inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen de verworven kennis toepassen tijdens geografisch veldwerk in het Europarlementarium.
kunnen reeds verworven geografische en andere kennis en inzichten vlot toepassen binnen de gekozen regionale context.
kunnen cityvorming tijdens extra-muros in de Europese Wijk in Brussel afleiden uit de kenmerken van het stedelijk landschap en verklaren vanuit de vestiging van een geopolitieke organisatie.
kunnen eigen opgezochte socio-economische parameters en gegevens over een staat naar keuze integreren in het socio-economisch kader van het continent en actuele cases.
kunnen inhoudelijke kennis integreren door het verzamelen van passende actuele cases in de media
kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen en geografische basiskennis-begrippen-relaties in passende context gebruiken.
kunnen budgethulp en projecthulp tegenover elkaar afwegen binnen ontwikkelingssamenwerking en evalueren in actuele contexten
kunnen de rol van de EU als supranationale donor binnen ontwikkelingssamenwerking kaderen en de recente beleidswijzigingen zowel politiek verklaren als de gevolgen voor de specifieke langen verduidelijken
kunnen de sociaal-politieke invloed van de multipolaire wereldorde op de positie van de ontwikkelingslanden omschrijven en toetsen aan cases in de actualiteit

Kunnen nieuwe inhouden inzake ontwikkelingsgeografie inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe actuele contexten
Kunnen ontwikkelingssamenwerking economisch vergelijken met de rol van directe investeringen en migrantentransfers voor ontwikkelingslanden
werken meermaals met figuren en teksten uit Engelse en/of Franse publicaties en kunnen deze interpreteren binnen het kader van de vakinhouden aardrijkskunde
verwerven kennis over andere culturen en denkkaders binnen de thema's geopolitiek, mondialisering van economische sectoren en binnen de casestudy Zuid-Amerika en kan deze respectvol beargumenteren en kunnen geopolitieke en socio-economische vraagstukken vanuit meerdere culturele invalshoeken benaderen en begrijpen..

ZELFONTWIKKELING

kunnen onderzoekend handelen
kunnen topografische basiskennis op zelfstandige basis verwerken tot het verwachte niveau
kunnen de stedelijke landschapskenmerken herkennen en verklaren vanuit geografische feiten en processen behandeld in vorige thema’s.
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in een willekeurige stedelijke en industriële context.
bouwen aan referentiekaart van de wereld en kunnen deze binnen geopolitieke en historische context plaatsen
kunnen aangeven op welke manier hun concrete beroepsoefening door globalisering en economische verschuivingen van economische sectoren beïnvloed wordt.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Aardrijkskunde 5, Thema 10, case study in regionale geografie – Zuid-Amerika in volle transitieVerplicht€ 2,00
 • Auteur: R. Heyrman
Cursus Aardrijkskunde 5, Thema 11 - OntwikkelingsgeografieVerplicht
 • Auteur: R. Heyrman
Cursus Aardrijkskunde 5, Thema 8, de geopolitieke wereldorganisatieVerplicht€ 2,50
 • Auteur: R. Heyrman
Cursus Aardrijkskunde 5, Thema 9, mondiale verschuivingen in economische activiteitVerplicht€ 2,00
 • Auteur: R. Heyrman
StudiewijzerVerplicht
Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen50,00 uren
 • Omschrijving: Thema 8, Werkbezoek Europlanetarium, kosten voor eigen rekening Thema 8, Geografisch veldwerk in het stedelijk gebied van Brussel: diverse vormen van cityvorming, kosten voor eigen rekening. Eventuele bijkomende kosten voor vervoer zijn voor rekening van de student. Prijzen kunnen variëren in functie van de groepssamenstelling. Excursies of veldwerk zijn verplicht en dienen bij afwezigheid gewettigd. Zij kunnen op een ander tijdstip ingehaald worden zolang de leerlijn ‘extra-muros’ vervolledigd werd vooraleer je het opleidingsonderdeel ‘aardrijkskunde 6’ is afgerond.
 • Opmerking: Eenmaal per maand wordt vakinhoudelijke atelier ingericht. Dit vier uur durend atelier bevat ruimte voor extra oefeningen, procestoetsen topografie -actualiteitsverwerving, feedback en vraaggestuurde activiteiten. Verplichte aanwezigheid wordt al dan niet vastgelegd door de docent.
  "Excursies zijn verplichte activiteiten en kunnen niet vervangen worden door vervangtaken. De aangeleverde inhouden zijn uniek. De vaardigheden en attituden dien je immers in situ in te oefenen en te verwerven."
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets75,00schriftelijk examen: 90'
mondeling examen 30'
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk examen: 90'
mondeling examen 30'
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00