Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Mode 1 creatie en lifestyle23906/1839/2021/1/07
Studiegids

Mode 1 creatie en lifestyle

23906/1839/2021/1/07
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Mode
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Mode
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 96,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basis van figuurtekenen en modetekenen
hanteert correcte vakterminologie
legt de verschillende creatieve beroepen in de modesector uit
past de basis van een kleur en stijladvies toe in verschillende situaties
situeert creatie en lifestyle binnen het technologisch proces
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)
Zelfontwikkeling: creatief denken
lost beeldende problemen creatief op door middel van associaties, dissociaties en stylering
zet de basis van kleurenleer en compositieleer gevarieerd in bij kleur, vorm en materiaalexperimenten
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stuurt zichzelf bij d.m.v. reflectie op het eigen product en proces
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert, op basis van kritische reflectie een planning op korte en langere termijn, een opdracht uit

Leerinhoud

- Situering creatie en lifestyle binnen het technologisch proces van een modisch product

- Creatieve beroepen in de modesector

- Compositieleer (theorie en praktijk)

- Kleurenleer (theorie en praktijk)

- Kleuren en stoffen combineren

- Basistechnieken om het creatief denkproces te stimuleren (theorie en praktijk)

- Basistechnieken om een creatief ontwerpproces te stimuleren (theorie en praktijk)

- Opzetten en uitvoeren van experimenten i.v.m. vorm, kleur, materiaal, compositie en ontwerp (theorie en praktijk)

- Basis kleur- en stijladvies (theorie en praktijk)

- Basis figuurtekenen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Basis tekengerief: potlood, gom, lange lat, driehoekenVerplicht
Figure drawing for fashion designVerplicht
 • Auteur: E. Drudi, T. Paci
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)90,00Opdrachten uit te voeren tijdens het verloop van het semester.
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)90,00Uitvoeren van een opdracht, soortgelijk aan de opdrachten doorheen het semester