Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Mode 2 retail en styling23909/1839/2021/1/12
Studiegids

Mode 2 retail en styling

23909/1839/2021/1/12
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Mode
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Mode
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Mode 2 retail en styling
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Duyck Mireille
Andere co-titularis(sen): Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 91,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 80,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan eenvoudige presentaties maken
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de basiskennis over de grondstoffen toepassen in verwerking, onderhoud en gebruik van het materiaal
kan de commerciële vaardigheden die nodig zijn in de modeverkoop verwoorden en toepassen
kan de juiste vakterminologie van de modeverkoop gebruiken
kan de verschillende stappen van een verkoopsgesprek weergeven, ontleden en toepassen.
kan eenvoudige retouches uitvoeren
kan een correcte prijssimulatie maken doelend op het opstellen van een prijslijst
kan de prijssimulatie koppelen aan de concurrentiepositie
zet de nodige computervaardigheden in bij het ondersteunen van leerlingen binnen de modeverkoop. (Moed)
Zelfontwikkeling: creatief denken
kan bij retouches een creatieve oplossing zoeken voor het probleem
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
informeert zich over de trends in lifestyle
kan een interessante marketing-mix uitschrijven voor mode-verkoop en mode-retouche

Leerinhoud

- Modeverkoop

- logo en label ontwerpen in illustrator

- winfakt: kassa en voorraadbeheer.

- dossier van een winkel opmaken.

- kassa instellen.

- artikelkennis, trends & lifstyle.

- commerciële vaardigheden toepassen in de mode-verkoop.

- aanpas

- courante retouches uitvoeren.

- prijsberekeningen in functie van marktonderzoek

Studiematerialen (lijst)

Cursus IllustratorVerplicht€ 13,10
Cursus Verkoop mode: terminologie kledingstukkenVerplicht€ 1,70
 • Auteur: VDAB
Cursus Winfakt VVKSOVerplicht€ 2,91
StudiewijzerVerplicht
BenodigdhedenVerplicht€ 50,00
Software Illustrator / inschrijven via de opleiding 65 EUR/jaarbasisVerplicht€ 65,00
Software winfakt freewareVerplicht
StoffenVerplicht€ 30,00
Style YourselfVerplicht€ 12,50
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
 • Omschrijving: Verkoop
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
 • Omschrijving: Retouche
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets33,00Gesloten boek examen Examentijd 2 uur
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)33,00Open boek: inleveren taken
Semester 2Vaardigheidstoets hands on34,00Open boek examen Examentijd 3 uur
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets33,00Gesloten boek examen Examentijd 2 uur
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)33,00Open boek: inleveren taken
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on34,00Open boek examen Examentijd 3 uur

Toetsing (tekst)