Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde 2 meetkunde23938/1839/2021/1/28
Studiegids

Wiskunde 2 meetkunde

23938/1839/2021/1/28
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Wiskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Meskens Ad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 124,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de theorie i.v.m. congruentie en gelijkvormigheid juist formuleren en toepassen in oefeningen
de theorie i.v.m. ruimtemeetkunde (ruimtefiguren, vlakke weergave) juist formuleren en toepassen in oefeningen
de theorie i.v.m. transformaties juist formuleren en toepassen in oefeningen
kan de begrippen straal, koorde, raaklijn, middelpuntshoek en omtrekshoek gebruiken bij berekeningen, constructies en bewijzen
kan de stelling van Pythagoras in vraagstukken en concrete situaties toepassen
kan de stelling van Pythagoras weergeven in symbolen, kan ze verwoorden en bewijzen
kan de formules voor de omtrek en oppervlakte van vlakke figuren formuleren en toepassen
kan de formules voor de omtrek, de zijdelingse oppervlakte en inhoud van ruimtefiguren formuleren en toepassen

Leerinhoud

* Transformaties
* Congruentie en gelijkvormigheid
* De stelling van Pythagoras
* De cirkel
* Aanvankelijke ruimtemeetkunde

Studiematerialen (lijst)

Cursus Wiskunde 2 meetkundeVerplicht€ 5,70
  • Auteur: A. Iliaens
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00schriftelijk en praktische uitwerking 10' (voorbereiding gebeurt thuis)
Semester 2Kennistoets20,00digitaal en mondeling 15', exclusief voorbereidingstijd max. 30'
Semester 2Kennistoets70,00schriftelijk examen 180'. Men dient 14/20 te behalen om te slagen. Punten worden herleid volgens 10/14(behaalde punten) voor punten kleiner dan of gelijk aan 14, voor punten hoger dan 14 wordt lineair geïnterpoleerd tussen (14,10) en (19,20).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00digitaal en mondeling 15', exclusief voorbereidingstijd max. 30'
Tweede examenperiodeKennistoets80,00schriftelijk examen 180'. Men dient 14/20 te behalen om te slagen. Punten worden herleid volgens 10/14(behaalde punten) voor punten kleiner dan of gelijk aan 14, voor punten hoger dan 14 wordt lineair geïnterpoleerd tussen (14,10) en (19,20).