Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde 5 toegepaste didactiek26426/1839/2021/1/36
Studiegids

Wiskunde 5 toegepaste didactiek

26426/1839/2021/1/36
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Wiskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Meskens Ad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 48,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de resultaten van peilingstoetsen interpreteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken

Leerinhoud

zie eindcompetenties

* Internationale vergelijkingen

* Didactische aspecten van bewijzen

* Taal en wiskunde

Studiematerialen (lijst)

Cursus Wiskunde 5 toegepaste didactiekVerplicht€ 5,00
Cursus Wiskunde 5-6Verplicht€ 5,25
  • Auteur: Ad Meskens
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
  • Omschrijving: Mogelijke uitstap naar Nederland: bezoek middelbare school. Kostprijs ca. 20/30 euro: deze kan variëren in functie van de groepssamenstelling (prijs openbaar vervoer).
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00meerdere opdrachten op basis van leerstof tijdens contactmomenten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00meerdere opdrachten op basis van leerstof tijdens contactmomenten